Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. Politechniki Koszalińskiej i dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, został ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. Jerzy Korczak jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Od października 2018 roku pełni funkcję dziekana tego wydziału. Jest autorem licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu logistyki.

Naukowiec znalazł się w grupie ekspertów zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (dyscyplina: ekonomia i finanse). Został wybrany do tego grona jako przedstawiciel środowiska nauczycieli akademickich (ekspertami mogli zostać także studenci wskazani przez Parlament Studentów RP, reprezentanci pracodawców oraz międzynarodowi eksperci do spraw jakości kształcenia). Ostateczną decyzję o powołaniu ekspertów podjął przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w uczelniach publicznych i niepublicznych. PKA formułuje opinie na temat projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Do jej zadań należy m.in. wydawanie opinii w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. PKA wydaje też opinie o jakości kształcenia w jednostkach PKA składa się z zespołów działających w ramach różnych obszarów kształcenia.

Przypomnijmy, że w składzie Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołanej na lata 2020-2023 znalazła się dr Agnieszka Jakubowska, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Zdjęcie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Na zdjęciu: dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK i dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych