Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

ERASMUS+

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

W programie Erasmus+  sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały  trzy kluczowe akcje:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program będzie dotyczył specyficznych działań obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Beneficjentami programu Erasmus+ mogą być pracownicy i studenci uczelni, która posiada Kartę Erasmusa. Politechnika Koszalińska posiada Kartę Erasmusa na lata 2014 – 2020.

Politechnika Koszalińska w ramach programu ERASMUS+ realizuje umowy z uczelniami z następujących krajów:

 

Czechy         Estonia            Finlandia           Francja            Grecja          Hiszpania        Irlandia        Litwa       

 

Niemcy       Norwegia         Portugalia        Słowacja          Turcja          Włochy

 

Więcej informacji udziela:           

Biuro Współpracy Międzynarodowej      ul. Śniadeckich 2, pokój 23 A
 

Kierownik Biura:                            mgr inż. Ewa Glijerska-Bałasz               tel. (94) 3478 665        e-mail Ewa.Glijerska-Balasz@tu.koszalin.pl

                                  

Studenci przyjeżdżający:           mgr Diana Wojtewicz                                tel. (094) 3478 692     e-mail Diana.Drewczynska@tu.koszalin.pl

 

Studenci wyjeżdżający:            mgr inż. Ewa Glijerska-Bałasz                   tel. (094) 3478 665    e-mail Ewa.Glijerska-Balasz@tu.koszalin.pl

 

Program Erasmus w Politechnice Koszalińskiej:  http://www.tu.koszalin.pl/kat/279  

Informacje o programie: http://erasmusplus.org.pl/

 

 

CEEPUS III – Środkowoeuropejski program wymiany uniwersyteckiej

 

Głównym celem programu CEEPUS jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia zawodowego studentów i  nauczycieli akademickich.

Okres trwania obecnej edycji programu obejmuje lata 2011 – 2018.


Minimalny pobyt studenta/doktoranta to 21 dnia a wykładowcy 5 dni. W przypadku studentów/ doktorantów okres przebywania na stypendium może być również semestralny, przy założeniu zabezpieczenia finansowania z NCO danego kraju goszczącego.

 

Najczęściej językiem wykładowym jest język angielski, niekiedy również język kraju przyjmującego studenta/wykładowcę.

 

Liczba miejsc jest określona w Letter of Award na podstawie ocen rocznych działających sieci. Istnieje również opcja mobilności Freemover, na podstawie imi nnych zaproszeń z uczelni zagranicznych z krajów ujętychw programie CEEPUS III.

 

Politechnika Koszalińska bierze udział w sieciach tematycznych różnego rodzaju:

 

a)  sieci tematyczne, gdzie jesteśmy kierownikiem projektu:

CIII-PL-0701-01-1213        Engineering as Communication Language in Europe

 

 b)  sieci tematyczne, gdzie jesteśmy partnerem:

CIII-SK-0405-04-1213        Renewable energy resources

CIII-AT-0042-08-1213        Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange

CIII-RO-0202-06-1213        Implementation and utilization of e-learning systems  in study area of production engineering in Central European Region

CIII-HU-0003-08-1213       Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen

CIII-SI-0206-06-1213         Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields

CIII-PL-0114-07-1213         New directions for forestry sciences in Central Europe

 

 

Przydatne strony:

Wymiana stypendialna: https://nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus

Central European Exchange Program for University Studies: http://ceepus.scholarships.at/

 

Program Ceepus w Politechnice Koszalińskiej: http://ceepus.tu.koszalin.pl/

 

Koordynator uczelniany programu CEEPUS III:
 

dr hab. inż. Krzysztof Rokosz prof. PK  
tel. (094) 3478 354 
e-mail: krzysztof.rokosz@tu.koszalin.pl

 

 

 

Oferta stypendialna

Na studia lub praktykę można wyjechać także w ramach programów stypendialnych czy ofert fundacji edukacyjnych:

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/programy-nawa

 

Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: http://www.fulbright.edu.pl/

 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: http://www.fss.org.pl/

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/

 

GFPS- Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej: http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html; http://www.gfps.org/

 

Fundacja Wyszehradzka:   http://www.visegradfund.org/scholarships.html

 

Fundacja im. Nowickiego: http://www.fundnowickiego.pl/

 

DAAD (Niemiecka Służba Wymiany Akademickiej): http://www.daad.pl/

 

Fundacja Konrada Adenauera: http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/index.html; http://www.kas.de/

 

Fundacja im. Fridricha Eberta: http://www.feswar.org.pl/

 

Fundacja Aleksandra von Humboldta: http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html

 

Fundacja Crescendum Est-Polonia: http://www.crescendumest.pl/

 

Fundacja Andrew W. Mellona: http://www.caorc.org/


 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl