Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2020-06-18

Dr Grzegorz Kwiatkowski z Katedry Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej znalazł się na 13. miejscu wśród 200 tegorocznych naukowców, którzy otrzymali stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka. W gronie osób wyróżnionych wsparciem znalazło się 53 doktorantów. Miesięczna wysokość stypendium to 5.390 złotych.

Szef resortu wybrał stypendystów spośród grona 1.793 wnioskodawców. Stypendium może być przyznane na okres wnioskowania wyłącznie młodym wybitnym naukowcom o wyjątkowym potencjale. W przypadku dra Grzegorza Kwiatkowskiego, reprezentującego dziedzinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, to 36 miesięcy.

Pieniądze ministerialne będą wypłacane przez podmiot, który wnioskował o stypendium, czyli Politechnikę Koszalińską.

Dr Grzegorz Kwiatkowski ukończył studia magisterskie w 2009 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 r. obronił rozprawę doktorską „The Economics of Sport Event Attendees” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Południowej Danii, którego pracownikiem pozostał do 2016 r.

Od października 2016 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK. Prowadzi badania naukowe nad wpływem społeczno-gospodarczym eventów i festiwali na obszary recepcji turystycznej. Wybrane wyniki prowadzonych przez niego badań zostały opublikowane w renomowanych czasopismach (m.n. Journal of Rururla Studies, Current Issiues in Toruism, Social & Cultural Geography, International Journal of Sport Finance, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism). Od 2016 roku naukowiec jest członkiem komitetu redakcyjnego najważniejszego czasopisma branżowego z zakresu zarządzania eventami wydawanego w Stanach Zjednoczonych (Event Management).

Dr Kwiatkowski uczestniczył w licznych międzynarodowych projektach badawczych, obecnie jest kierownikiem grantu z konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl