Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Wybory odbyły się 29 kwietnia br. Wzięło w nich udział 70 członków Kolegium Elektorów (KE), reprezentujących wszystkie środowiska Politechniki Koszalińskiej.

Wymagana większość głosów
82,9 proc. elektorów opowiedziało się za kandydaturą dr hab. Danuty Zawadzkiej na rektora PK. Tym samym jedyna kandydatka na najwyższe stanowisko w uczelni uzyskała wymaganą większość głosów.
Głosowanie – pierwszy raz w historii Politechniki Koszalińskiej – odbyło się elektronicznie. Zakończone zostało o godz. 12. 10 minut później, w obecności elektorów, którzy online obserwowali przebieg spotkania w sali Senatu, przewodniczący KE, dr hab. Jerzy Korczak, prof. PK, oddał głos przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej KE, dr hab. Monice Zawierowskiej-Łozińskiej, prof. PK, która odczytała protokół.
W głosowaniu wzięło udział 100 proc. uprawnionych. Głosów ważnych również było 100 proc. przy wymaganej większości na poziomie 36 głosów. W wyniku tajnego głosowania, kandydatka uzyskała 58 głosów, czyli 82,9 proc. poparcia.

Podziękowania za poparcie kandydatury
Dr hab. Jerzy Korczak ogłosił: – Jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że od dzisiaj rektorem elektem jest pani profesor Danuta Zawadzka.
Bardzo dziękuję za poparcie mojej kandydatury – to pierwsze słowa dr hab. Danuty Zawadzkiej w nowej roli. – Głosy na mnie oddane wskazują na zaufanie i przyzwolenie do realizacji programu rozwoju uczelni. Szczególne podziękowania
kieruję do rektora, prof. Tadeusza Bohdala, a także do rektorów poprzednich kadencji. Panów wielkie poparcie od samego początku utwierdzało mnie w przekonaniu, że ten pomysł jest możliwy do realizacji. Dziękuję Radzie Uczelni za rekomendację mojej kandydatury. Dziękuję przewodniczącemu Komisji Wyborczej Uczelni dr hab. Tomaszowi Piskierowi, profesorowi Politechniki Koszalińskiej i wszystkim członkom komisji za podjęcie się trudu organizacji wyborów w niełatwym dla nas wszystkich okresie oraz przewodniczącemu i Komisji Skrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie wyborów rektora.

„Jesteśmy jednością akademicką”
Szczególne podziękowania rektor elekt skierowała do studentów: – Jestem pod wrażeniem państwa postawy i zaangażowania. Mamy wspaniałą młodzież. Jestem też przekonana, że razem możemy osiągnąć założone cele.
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni wręczył dr hab. Danucie Zawadzkiej akt potwierdzający wybór na rektora Politechniki Koszalińskiej.
Głos zabrał również prof. Tadeusz Bohdal, który powiedział: – Wysokie poparcie świadczy o tym, że jesteśmy jednością akademicką, będziemy wspierać panią rektor w czasie tej kadencji. Życzę, aby była ona udana, pełna sukcesów, a uczelnia dalej się rozwijała. Wierzę, znając pani rektor charakter, że będzie to rozwój zrównoważony, 
oparty o współdziałanie z pracownikami i przysporzy wielu sukcesów. Życzę udanej kadencji i żeby z niej wyszła pani druga kadencja.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl