Uroczystość zakończenia kursu teoretycznego Legii Akademickiej 2022
Opublikowano 18.05.2022 13:01

W dniu 26.05.2022 o godz. 12:00 w sali 621A (6 piętro) przy ul. Śniadeckich 2 (Politechnika Koszalińska) odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia kursu teoretycznego Legii Akademickiej piątej edycji dla słuchaczy modułu podstawowego i podoficerskiego.

Program finansowany był ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na uroczystości obecni będą przedstawiciele naszej Patronackiej Jednostki Wojskowej, czyli Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz WCR Koszalin.
Będzie więc to również okazja o zadawanie pytań związanych ze szczegółami szkolenia praktycznego oraz pobytu w koszarach.

Na spotkaniu będzie również możliwość złożenia wniosku o odbycie szkolenia praktycznego. Wnioski takie (w postaci papierowej) należy złożyć do dnia 26.05.2022 włącznie. Wniosek może zostać również wysłany pocztą.

Wzór wniosku http://sokol.slupsk.pl/LA2022/wniosek_praktyka_LA.pdf