Komunikat dla studentów uczestniczących w programie LA2022
Opublikowano 16.05.2022 11:56
 
Na Państwa adresy mailowe zostały wysłane materiały szkoleniowe dotyczące dyscypliny wojskowej oraz praw i obowiązków żołnierza. Zagadnienia te będą wymagane na egzaminie.
 
Udostępnione zostały również materiały dydaktyczne dotyczące zajęć przeprowadzonych w dniach 13-15.05.2022.
 
W przypadku nie otrzymania powyższych materiałów proszę o kontakt z Koordynatorem.