Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

„Prace B+R prowadzone przez firmę ITS Sp. z o.o. i Politechnikę Koszalińską nad stworzeniem optymalnej przegrody budowlanej stosowanej w budownictwie drewnianym”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

 

Efektem projektu będą prace badawczo-rozwojowe nad nowym rozwiązaniem produktowym: opracowanie konstrukcji otwartej dyfuzyjnie (oddychającej) wielowarstwowej ściany zewnętrznej stosowanej w budynkach o drewnianym szkielecie, z materiałem izolacyjnym opartym o włókna celulozy.

Niniejszy projekt prowadzi do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji

 

Główne cele projektu to rozwój nowych technologii i wdrożenie ich do działalności firmy, rozwój firmy, podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi.

 

Osiągnięcie celów planuje się poprzez realizację wymienionych poniżej celów pobocznych:

1. Wprowadzenie innowacji do firmy - poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych

2. Poprawa wskaźników finansowych – całokształt planowanych działań zwiększy przychody ze sprzedaży usług i produktów.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie w składzie:

1. ITS Sp. z o.o.- Lider

2. Politechnika Koszalińska - Partner

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.12.2021

Koszt całkowity projektu wynosi: 1 591 194,18 zł , w tym PK 180 359,18 zł.

Wysokość dofinansowania dla Politechniki Koszalińskiej 180 359,18 zł.

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl