Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Zakres działalności

 

 

Do zadań działu należą:

 1. Obsługa administracyjna i biurowa działalności Prorektora ds. Kształcenia;
 2. Współpraca z jednostkami dydaktycznymi i wydziałami w sprawach dotyczących opracowywania programów studiów oraz dokumentacji studiów;
 3. Przygotowywanie projektów uregulowań prawnych dotyczących programów studiów;
 4. Opracowywanie corocznej organizacji procesu dydaktycznego i planu podziału roku akademickiego;
 5. Analiza i weryfikacja obciążeń dydaktycznych pracowników Uczelni;
 6. Ewidencjonowanie i rozliczanie pensum dydaktycznego, rozliczanie godzin ponadwymiarowych;
 7. Współpraca z Biurem Rekrutacji i Promocji w zakresie przygotowania informacji o kierunkach studiów, zasadach rekrutacji i innych dla celów promocyjnych;
 8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji projektów o charakterze rozwojowym i dydaktycznym;
 9. Monitorowanie zasobów dydaktycznych Uczelni pod względem i wykorzystania i zdolności do wykonywania zadań Uczelni;
 10. Gromadzenie dokumentacji zadań dydaktycznych realizowanych w Uczelni (kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp.);
 11. Przygotowanie danych do sprawozdawczości Uczelni dotyczącej kształcenia, pracowników dydaktycznych i studentów;
 12. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Prorektora (kursy, szkolenia, dni otwarte itp.);
 13. Obsługa systemów informatycznych związanych z zadaniami Działu oraz sprawozdawczością zewnętrzną (sprawozdania GUS, POL-on itp.)

 

 

 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl