Studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość

Z przyjemnością informujemy, że minister nauki i szkolnictwa wyższego udzielił pozwolenia na uruchomienie przez Politechnikę Koszalińską studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wydało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Trwa rekrutacja kandydatów na ten kierunek.

Jest to oferta dla absolwentów studiów I stopnia zarówno na Politechnice Koszalińskiej, jak i na innych uczelniach.

Studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość będą trwały cztery semestry. Przewidziano sześć specjalności: menedżer finansowy; sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa; doradztwo podatkowe; kadry i płace; bankowość i ubezpieczenia; doradca inwestycyjny na rynkach finansowych.

Kandydaci są przyjmowani na podstawie dyplomów ukończenia studiów I stopnia. W przypadku przyjęcia na studia absolwentów studiów niezwiązanych z dyscypliną naukową Ekonomia i Finanse przewidziano moduł dodatkowy, który umożliwi uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Studia kończą się egzaminem magisterskim.

Szczegóły dotyczące rekrutacji: https://irk.politechnika.koszalin.pl/pl/