Rada Uczelni

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

mgr Piotr Huzar - Przewodniczący Rady Uczelni 

mgr inż. Piotr Bartkiewicz

mgr Joanna Jodłowska    

Członkowie ze wspólnoty uczelni:

prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Lipiński

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Rembeza

prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Sidełko

Przewodnicząca Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej:

Julia Małecka-Nowosielska