Ogłoszenie dla studentów: sekcja futsal i sekcja koszykówki 2022


SEKCJA FUTSAL I KOSZYKÓWKI

22 lutego 2022 r. zaczyna działalność sekcja futsal KU AZS PK. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 19.30 – 21.00 w hali przy ul. Racławickiej 15-17. Zajęcia prowadzi mgr Waldemar Szafulski.


23 lutego 2022 r. zaczyna działalność sekcja koszykówki 3/3 KU AZS PK. Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 18.00-19.30 w hali przy ul. Racławickiej 15-17.


Zapraszamy do zapisów mailowo na adres swfis@tu.koszalin.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 94 34 78 235, a także bezpośrednio u prowadzącego zajęcia. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrobienie legitymacji AZS.