System Kontroli Zarządczej

ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej.

Uchwała Nr 14/2013 Senatu Politechniki Koszalińskiej w sprawie zawierdzenia wykonania Planu działalności Politechniki Koszalińskiej za 2012 r. w związku z wdożonym Systemem Kontroli Zarządczej