Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

A. Otwarcie finansowania

 

Działalność badawcza

 

Finansowanie zadań badawczych

na rok 2020

ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania środkami z subwencji MNiSW przeznaczonymi na finansowanie badań

Załącznik nr 1 - wniosek o finansowanie projektu

Załącznik nr 2 - karta oceny wniosku

Załącznik nr 3 - arkusz oceny wniosku

Załącznik nr 4 -  raport roczny/końcowy

 

Utrzymanie potencjału badawczego - preliminarz kosztów

 

B. Konferencje naukowe

1. Formularz "Organizacja konferencji naukowej" wzór nr 4

2. Formularz "Korekta — Organizacja konferencji naukowej"  wzór nr 4a

3. Formularz "Rozliczenie konferencji naukowej"  wzór nr 5

 

C. Umowna działalność badawcza

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących prac badawczych zleconych przez podmioty zewnętrzne w ramach umownej działalności badawczej (UDB) 

      1. Zasady realizacji i rozliczania prac badawczych zleconych - Załącznik nr 1

      2. Umowa - Załącznik nr 2

      3. Zlecenie -  Załącznik nr 3

      4. Kosztorys pracy badawczej zleconej - Załącznik nr 4

      5. Kalkulacja wysokości opłaty za wykorzystanie aparatury badawczej - Załącznik nr 5 

      6. Protokół zdawczo-odbiorczy pracy badawczej zleconej - Załącznik nr 6 

      7. Zlecenie na wystawienie faktury za wykonaną pracę badawczą zleconą - Załącznik nr 7 

      8. Rozliczenie wieloletniej pracy badawczej zleconej - Załącznik nr 8 

      9. Rozliczenie wieloletniej pracy badawczej zleconej - KOREKTA PLANU - Załącznik nr 9

 

D. Wykorzystanie aparatury badawczej

      1. Pismo  nr RN/165/2015 w sprawie kalkulacji kosztów aparatury badawczej

      2. Kosztorys pracy badawczej

      3. Kalkulacja wysokości opłaty za wykorzystanie aparatury badawczej

      4. Opis do kalkulacji opłaty za wykorzystywanie aparatury badawczej

 

E. Festiwal Nauki

      1. Formnularz zgłoszenia na 2020 - organizatorzy

      2. Formnularz zgłoszenia na 2020 - prezentacje

      3. Wykaz materiałów do pokazów na 2019 - wykaz

 

 

 

 

 

     

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl