Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Mathematics on-line learning model in Engineering education (Engi Math)

 

Z dniem 1 listopada 2018 r. Politechnika Koszalińska została partnerem w projekcie EngiMath – Mathematics on-line learning model in Engineering education (Engi Math) finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Działanie: Partnerswo strategiczne (Key Action 2 – Strategic Partnerships).

Referencje projektu: 2018-1-EE01-KA203-047098.

Czas trwania projektu: 1 listopada 2018 – 31 sierpnia 2021.

Koordynator Projektu: Anne Uukkivi z TTK University of Applied Scences w Estonii.

Partnerzy Projektu:

 1. Letterkenny Institute of Technology/LYIT
 2. The Polytechnic Institute of Porto/IPP
 3. The University of the Basque Country/UPV/EHU
 4. The Technical University of Cluj-Napoca/UTC
 5. The Koszalin University of Techno  logy/PK TUK

Opis projektu

EngiMath - Matematyka on-line model w edukacji inżynierskiej - dotyczy wymogu konkurencyjnej i innowacyjnej edukacji, powstał w celu  wzbogacenia nauczania przy użyciu  różnorodnych technologii informacyjnych i środków komunikacji. Wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych (TEL) w odpowiedni pedagogiczny sposób jest rosnącym wymogiem w szkolnictwie wyższym w matematyce inżynierskiej, dlatego celem projektu jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w matematyce inżynierskiej. Istnieje wiele wyzwań związanych z opracowywaniem materiałów matematycznych, ze względu na peryferyjność obszarów, różnice językowe i kulturowe, które nie zawsze przechodzą płynnie w środowisku on-line, prowadząc w ten sposób do wycofywania się i ograniczenia czynności poznawczych u studentów.

EngiMath angażuje sześć krajów, poprzez ośrodki akademickie prezentujące komplementarną wiedzę i kompetencje w nauczaniu matematyki na poziomie licencjackim, inżynierskim a mianowicie:

 1. TALLINNA TEHNIKAKORGKOOL w Estonii - uczelnia koordynująca.
 2. LETTERKENNY INSTYTUT TECHNOLOGII w Irlandii.
 3.  INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO w Portugalii.
 4. UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO /EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA w Hiszpanii.
 5. UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA w Rumunii.
 6. POLITECHNIKA KOSZALINSKA.

   Głównym celem projektu jest wykorzystanie ponadnarodowej współpracy i współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w celu poprawy zaangażowania studentów, i ich znajomości zasobów matematycznych on-line, usunięcia braków w procesie pedagogicznym istniejących i planowanych wspólnych programów oraz opracowania modelu on-line  matematyki inżynierii lądowej

   Uczestniczące w projekcie uczelnie przeanalizują, zaprojektują i opracują kurs inżynierski w zakresie matematyki dla celów inżynierii dla studentów pierwszego roku z wykorzystaniem narzędzi i materiałów przyczyniających się do zwiększenia zaangażowania ich w procesie uczenia się. Kurs zostanie opracowany początkowo w języku angielskim, a następnie przetłumaczony na języki każdego z partnerów - estoński, portugalski, hiszpański, baskijski, rumuński i polski, aby zminimalizować wszelkie bariery językowe lub kulturowe dla uczniów. Kurs będzie dostępny na ogólnodostępnej stronie internetowej. Równolegle opracowany zostanie model opisujący najlepsze praktyki dla kursów on-line z matematyki inżynierskiej, aby umożliwić przyszłym projektantom rozwiązywanie problemów zintegrowanej pedagogiki i teleedukacji. W sześciu krajach partnerskich duża liczba studentów będzie miała możliwość uzyskania dostępu do kursu i dostarczenia cennych informacji zwrotnych w celu poprawy poczucia zaangażowania i przynależności w dziedzinie inżynierii matematycznej. Oczekiwany wpływ tego programu na studentów i pracowników akademickich to poszerzenie wiedzy i doświadczenia w zakresie nowych technologii i pedagogiki stosowanej. W ramach programu zostanie opracowany konkurs mający na celu promowanie współpracy i wymiany kulturalnej wiedzy z zakresu inżynierii matematycznej dla grupy studentów z każdego kraju. Wiedza ta zostanie przekazana do istniejących grup studentów w każdej instytucji partnerskiej. W projekcie bierze udział przeszło 20 naukowców posiadających umiejętności i kompetencje w obszarze matematyki. Ich udział w projekcie zwiększy i poprawi ich kompetencje międzykulturowe i zrozumienie matematyki inżynierskiej w każdej organizacji z korzyścią dla ich grup studentów.

W czasie realizacji Projektu przewidziano szereg spotkań w każdej instytucji partnerskiej, w celu rozpowszechniania działań, wyników i osiągnięć projektu na poziomie lokalnym oraz zaangażowania innych instytucji edukacyjnych w odpowiednich regionach.

Zaplanowano również przeprowadzenie konkursu dla studentów, mającego na celu zwiększenie motywacji uczniów, wsparcie możliwych wymian studenckich, pomoc w zrozumieniu związków między matematyką i dziedziną inżynierii, a także wykorzystanie i umocnienie wiedzy uzyskanej z kursu on-line. Wszyscy studenci biorący udział w programie będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie. Najlepsi 3 uczniowie z każdej instytucji (razem 18) zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w finałowym konkursie w Portugalii.

Projektem w ramach partnerstwa na Politechnice Koszalińskiej zarządza:

dr inż. Anna Cellmer, budynek E, pok. 212-2E, tel. 94 348 67 55, kom. +48 666 320 374, e-mail anna.cellmer@tu.koszalin.pl

oraz w części wewnętrznej współ koordynuje prace nad wdrażaniem

dr Joanna Cymerman, budynek E, pok. 212-2E, tel. 94 348 67 55, kom. +48 660 411 392, e-mail joanna.cymerman@wilsig.tu.koszalin.pl


Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Funduszu Erasmus+: Project Card. 
Stworzone zostały również strona Projektu https://sites.google.com/tktk.ee/engimath/home
oraz strona na facebook-u: https://www.facebook.com/engimath/

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl