• Konkursy na finansowanie projektów badawczych ogłoszone 15.09.2018 r. przez Narodowe Centrum Nauki 

            więcej informacji w zakładce Projekty badawcze finansowane przez NCN (badania podstawowe)