Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET

Politechnika Koszalińska od roku akademickiego 2003/2004 wspomaga nauczanie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych systemami kształcenia zdalnego. Dla studiów podyplomowych system kształcenia zdalnego może częściowo zastąpić zajęcia naoczne. Wiele przedmiotów można prowadzić obecnie z wykorzystaniem możliwości komunikacji globalnej. Platforma e-learningowa łączy w sobie zalety interaktywnych programów do nauki z możliwością bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela. Została skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić słuchaczom możliwość nauki w atrakcyjny sposób, a nauczycielom, umożliwić zarządzanie zawartością szkoleń oraz użytkownikami. Słuchacze korzystając z tej technologii mają wybór miejsca oraz czasu nauki, dostęp do materiałów dydaktycznych jest nieograniczony, mają możliwość stałego monitorowania swoich postępów w nauce poprzez testy on-line, stały kontakt z prowadzącym (przez e-mail, czat, forum dyskusyjne).

 

ul. Śniadeckich 2, pok. 106D
75-453 Koszalin
tel. (094) 34 86 665
fax. (094) 34 86 666
e-mail: StudiaNET@tu.koszalin.pl
http://www.StudiaNET.pl

 

Dyrektor
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zdalnego
prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski
tel. mob. +48 608 537 753

http://StudiaNET.pl