Dział Inwestycji i Remontów

Dział Inwestycji i Remontów

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

 

Kierownik Działu

mgr inż. Ryszard Grzybowski

pokój 428 A, tel. 94 347 86 41

e-mail: ryszard.grzybowski@tu.koszalin.pl

 

mgr inż. Jerzy Zawisza

starszy inspektor nadzoru budowlanego, branża budowlana

pokój 429 A, tel. 94 347 86 43

e-mail: jerzy.zawisza@tu.koszalin.pl

mgr inż. Piotr Horków

inspektor nadzoru budowlanego, branża sanitarna

pokój 429A, tel. 347 86 43

e-mail: piotr.horkow@tu.koszalin.pl

 

mgr inż. Małgorzata Rączy

specjalistka ds. budownictwa

pokój 429A. tel. 94 347 86 42

e-mail: malgorzata.raczy@tu.koszalin.pl