Dział Inwestycji

ul. Śniadeckich 2 A

75-453 Koszalin

 

Kierownik Działu

mgr inż. Ryszard Grzybowski

pokój 428 A, tel. 94 347 86 41

e-mail: ryszard.grzybowski@tu.koszalin.pl

 

mgr inż. Jerzy Zawisza

inspektor nadzoru budowlanego, branża budowlana

pokój 429 A, tel. 94 347 86 43

e-mail: jerzy.zawisza@tu.koszalin.pl

 

mgr inż. Lech Litwin

inspektor nadzoru, branża sanitarna

pokój 417 A, tel. 94 347 86 44

e-mail: lech.litwin@tu.koszalin.pl

 

mgr inż. Zbigniew Fiszkal

inspektor nadzoru, branża elektryczna

pokój 417 A, tel. 94 347 86 44

e-mail: zbigniew.fiszkal@tu.koszalin.pl