Dział Eksploatacji

Kierownik Działu

mgr inż. Teresa Nagórska

ul. Śniadeckich 2 A, pok. 422

tel. (94) 34 78 550

e-mail. teresa.nagorska@tu.koszalin.pl