Warto kształcić się i rozwijać zawodowo w Koszalinie
Opublikowano 07.10.2021 15:03

Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, 3 października br., wzięła udział w inauguracji roku akademickiego w Akademii Morskiej w Szczecinie (na zdjęciu obok: z prorektorem ds. studenckich dr hab. inż. Tomaszem Królikowskim, prof. PK w towarzystwie innych gości uroczystości), a 7 października br. – w rozpoczęciu roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Koszalinie.

Do studentów PWSZ prof. Danuta Zawadzka powiedziała: – Mam nadzieję, że czas spędzony na uczelni i w Koszalinie spowoduje, że podejmiecie państwo decyzję o pozostaniu w Koszalinie. Ponieważ to ważne miejsce, w którym warto żyć, warto zakładać rodzinę, warto realizować karierę zawodową. Gratuluję państwu wyboru uczelni, która kształci na potrzeby rynku pracy.

Rektor Politechniki Koszalińskiej podziękowała za zaproszenie prof. Janowi Kuriacie, rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie: – Dla mnie to szczególna okoliczność – mówiła prof. Danuta Zawadzka. – Jestem bowiem u państwa po raz pierwszy w charakterze rektora Politechniki Koszalińskiej na inauguracji roku akademickiego.

Rektor podziękowała również prof. Janowi Kuriacie za „współpracę w kreowaniu wspólnego projektu” pod nazwą „Akademicki Koszalin”. – Osobiście uważam, że wszyscy powinniśmy podejmować działania zachęcające młodzież do przyjazdu do Koszalina, studiowania na koszalińskich uczelniach i najlepiej pozostania tutaj – podkreśliła prof. Danuta Zawadzka. – Pomorze Środkowego i Koszalin, jako centrum tego Pomorza to miejsce, w którym mamy świetne przedsiębiorstwa, placówki służby zdrowia, hotele, wellness i spa. Zawody, których uczycie się, pozwolą państwu godnie żyć.