Rusza piąta edycja programu Legia Akademicka
Opublikowano 15.09.2021 09:09

Rusza kolejna edycja programu Legia Akademicka.
Program ten jest skierowany do studentów, którzy chcą ochotniczo odbyć szkolenie wojskowe.
Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej (realizowanej na Politechnice Koszalińskiej we współpracy z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie) oraz praktycznej realizowanej w jednostkach wojskowych.
 
Studenci mają możliwość uczestnictwa na Politechnice Koszalińskiej w module podstawowym oraz podoficerskim. Moduł oficerski realizowany jest na uczelniach wojskowych.
 
Warunki uczestnictwa w programie:
  •  kandydat musi posiadać polskie obywatelstwo;
  •  kandydat musi posiadać status studenta studiów dziennych lub zaocznych z chwilą składania wniosku;
  • kandydat musi przejść pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym);
  • złożyć wniosek o o przyjęcie na zajęcia.
Wniosek należy złożyć u Koordynatora Programu na Politechnice Koszalińskiej mgr inż. Wojciech Sokołowskiego (przesłać skan pocztą elektroniczną lub przesłać wypełniony wniosek pocztą tradycyjną).
 
 
Dane kontaktowe:
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Wojskowego Studentów
mgr inż. Wojciech Sokołowski
ul. Śniadecki 2
75-453 Koszalin
tel. 94-3486-700, 666866220
mail: wojciech.sokolowski@tu.koszalin.pl