Projekty naukowo-badawcze

 

Projekt Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Data rozpoczęcia Data zakończenia
PM-II/SP/0038/2024/02 Metodyka kompleksowej oceny struktury geometrycznej powierzchni technicznych dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki 2024-03-01 2026-02-28

Miniatura 7                               2023/07/X/HS4/01154

Determinanty decyzji finansowych rolniczych gospodarstw domowych w warunkach niestabilnego otoczenia
dr Agnieszka Strzelecka Wydział Nauk Ekonomicznych 2023-11-28 2024-11-27
NdS-II/SP/0154/2023/01 Koszalińskie „Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją”. Studia nad dziejami polskiej emigracji dr hab. Michał Polak, prof. PK Wydział Humanistyczny 2023-10-31 2026-10-31
Miniatura 7                             2023/07/X/ST8/00230

Procesy tworzenia cienkich warstw grafitu na powierzchniach wygładzanych z wykorzystaniem diamentowych folii ściernych

dr inż. Katarzyna Tandecka Wydział Mechaniczny 2023-07-11 2024-07-10
101061068 - Horizon Europe/ Research and Innovation Actions Giving Rural Actors Novel data and re-Useable tools to Lead public Action in Rural areas (GRANULAR) dr Agnieszka Kurdyś - Kujawska Wydział Nauk Ekonomicznych 2022-10-01 2026-09-30
NdS/552249/2022/2022 Dolina Śmierci`1945. Miejsce eksterminacji polskiej i pomorskiej inteligencji prof. dr hab. Jacek Knopek Wydział Humanistyczny 2022-07-15 2024-07-14
NdS/545521/2022/2022 Pomorze Środkowe - przestrzeń, pamięć i tożsamość w dyskursie regionalistycznym dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK Wydział Humanistyczny 2022-07-15 2024-07-14
Miniatura 6                           2022/06/X/NZ9/00180 dr hab. inż. Agnieszka Szparaga, prof. PK Wydział Mechaniczny 2022-07-08 2023-07-07
OPUS 21                                 2021/41/B/ST5/03321 Zastosowanie koncepcji Inżynierii Naprężeń do projektowania przeciwzużyciowych powłok Zr-C dla stopów NiTi z pamięcią kształtu dr inż. Adam Gilewicz Wydział Mechaniczny 2022-02-02 2022-07-28
RPZP.01.01.00-32-0014/21 Przeprowadzenie prac B+R w zakresie indywidualizacji procesu nauczania przedmiotów ścisłych opartego na neuro naukach mózgu, naukach kognitywnych, treningach poznawczych i neurolearningu w celu wprowadzenia na rynek systemu korzystającego z przełomowego algorytmu adaptive artificial intelligence A2NL współpracującego z innowacyjną słuchawką Genius Conduction dr hab. inż. Tomasz Królikowski,
prof. PK
Wydział Mechaniczny 2022-01-01 2023-12-31

Miniatura 5                               2021/05/X/HS4/01788

Zdolność adaptacyjna do zmian klimatu dla zrównoważonych źródeł utrzymania w sektorze rolnym dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska Wydział Nauk Ekonomicznych 2021-12-15 2022-12-14
RPZP.01.01.00-32-0028/20 Prace B+R prowadzone przez firmę WASCOVILLA S.C. i Politechnikę Koszalińską nad stworzeniem kompleksu rozwiązań systemowych do budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie modułów mieszkalnych konstrukcji drewnianej łączonych na wysokość i długość budynku dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 2021-10-01 2023-12-31

Miniatura 5                               2021/05/X/ST8/00023

Badanie skraplania czynników chłodniczych na pęczku minikanałów rurowych w kompaktowych wymiennikach ciepła dr inż. Marcin Kruzel Wydział Mechaniczny 2021-08-31 2022-08-30
RPZP.01.01.00-32-0039/20 Realizacja prac B+R celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej, modułowej stacji sanitarnej dla sektora HoReCa dr hab. inż. Tomasz Królikowski,
prof. PK
Wydział Mechaniczny 2021-04-01 2023-03-31
Granty interwencyjne NAWA PPN/GIN/2020/1/00029/U/00001 Odporność sektora przemysłu spotkań w czasach niepewności

dr Grzegorz
Kwiatkowski,
prof. PK

Wydział Nauk Ekonomicznych 2021-02-04 2022-02-03

MINIATURA 4
2020/04/X/HS4/00411

Systemy innowacji w regionach peryferyjnych dr Patrycjusz Zarębski Wydział Nauk Ekonomicznych 2020-10-16 2021-10-15
POIR.01.01.01-00-1519/19 Warstwowy zasobnik wody ciepłej z PCM dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK Wydział Mechaniczny 2020-09-01 2023-08-31

RPO WZ
U.3/proto_lab_K1.2020

Opracowanie prototypu przyłbicy ochronnej przeciwko wirusowi COVID-19 oraz innym patogenom chorobotwórczym dr hab. inż. Tomasz Królikowski,
prof. PK
Wydział Mechaniczny 2020-04-01 2020-06-30

PRELUDIUM 17
2019/33/N/HS4/00379

Metoda planowania pracowniczych struktur
kompetencji odpornych na zakłócenia otoczenia organizacji
mgr inż. Eryk Szwarc Wydział Elektroniki
i Informatyki
2020-01-30 2022-01-29

OPUS 17
2019/33/B/HS4/02068

Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali
kulinarnych w Polsce

dr Grzegorz
Kwiatkowski,
prof. PK

Wydział Nauk Ekonomicznych 2020-01-29 2023-12-28

Dialog
0131/DLG/2019/10

Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego-innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK Wydział Nauk Ekonomicznych 2020-01-01 2022-06-30

MINIATURA 3
2019/03/X/ST10/01595

Wyznaczanie lokalnych współczynników pływowych h2,
I2 dla wybranych stacji obserwacyjnych na podstawie satelitarnych pomiarów laserowych
dr inż. Marcin Jagoda Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 2019-12-19 2020-12-18

MINIATURA 3
2019/03/X/HS5/00447

Między utopią a dystopią. Ideologiczne ramy prasowego dyskursu o internecie na przykładzie wybranych amerykańskich i polskich czasopism społeczno-politycznych dr hab. Krzysztof Wasilewski,
prof. PK
Wydział Humanistyczny 2019-11-07 2020-11-06

MINIATURA 3
2019/03/X/ST6/00429

Wyznaczanie warunków wzajemnej osiągalności cyklicznych przebiegów ustalonych w dyskretnych systemach zdarzeniowych - cykl wyjazdów badawczych dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK Wydział Elektroniki i Informatyki 2019-11-07 2021-12-01
RPZP.01.03.00-32-0003/18 Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych
Właściwości Materiałów Drzewnych
dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz,
prof. PK
Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku 2019-10-28 2019-12-20
RPZP.01.03.00-32-0002/18 Centrum Szybkiego Prototypowania (CSP) dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK Wydział Mechaniczny 2019-09-27 2020-07-31
00001-6521.2-OR1600001/18/19 Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. dr hab. inż. Marek Jakubowski,
prof. PK
Wydział Mechaniczny 2019-07-01 2023-05-31

MINIATURA 2
2018/02/X/NZ9/03235

Określenie pierwotnych kryteriów modelu optymalizacji warunków regeneracji  i przechowywania chemicznych roztworów myjących w zbiornikach stacji CIP dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK Wydział Mechaniczny 2019-04-24 2020-04-23
RPZP.01.01.00-32-0019/18 Prace B+R prowadzone przez firmę ITS Sp. z o.o. i Politechnikę Koszalińską nad stworzeniem optymalnej przegrody budowlanej stosowanej  w budownictwie drewnianym dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz,
prof. PK
Filia Politechniki Koszalińskiej
w Szczecinku
2019-04-01 2023-12-31

MINIATURA 2
2018/02/X/ST6/02475

Sterowanie właściwościami eksploracyjnymi i eksploatacyjnymi algorytmów ewolucyjnych dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK Wydział Elektroniki i Informatyki 2019-03-16 2020-03-15

MINIATURA 2
2018/02/X/ST5/02508

Nowa metoda analizy numerycznej wyników pomiarów elipsometrycznych dla struktur cienkowarstwowych dr inż. Krzysztof Dorywalski Wydział Mechaniczny 2019-03-16 2020-03-15

MINIATURA 2
2018/02/X/HS4/02506

Sezonowe uwarunkowania popytu na pracę w przedsiębiorstwach branży turystycznej dr Kamila Radlińska Wydział Nauk Ekonomicznych 2019-02-16 2020-02-15
POIR.04.01.02-00-0026/18 Innowacyjna technologia procesu cynkowania prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Wydział Mechaniczny 2019-01-01 2022-10-31

Granty interwencyjne NAWA   PPN/BIL/2018/00072/U/00001

Korzyści z wykorzystania dronów rolniczych do aplikacji pestycydów i nawozów dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof. PK Wydział Mechaniczny 2019-01-01 2021-12-31
Granty interwencyjne NAWA PPN/BIL/2018/00074/U/00001 Wykorzystanie katalizatorów do ograniczania emisji ze spalania biomasy odpadowej dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof. PK Wydział Mechaniczny 2019-01-01 2021-12-31
Granty interwencyjne NAWA PPN/BIL/2018/1/00075/U/00001 Wpływ warunków termicznych wygrzewania i zawartości wilgoci na właściwości mechaniczne i energetyczne peletu z biomasy dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof. PK Wydział Mechaniczny 2019-01-01 2021-12-31

MINIATURA 2
2018/02/X/HS2/01244

Cechy wymowy języka polskiego u Ukraińców przebywających w Polsce dr Jolanta Sypiańska Wydział Humanistyczny 2018-11-03 2019-11-02
RPZP.01.03.00-32-0002/17

CENTRUM badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński Wydział Mechaniczny 2018-08-21 2019-12-20

MINIATURA 1
2017/01/X/ST10/01910

Intensywność odbicia wiązki lasera jako dodatkowy atrybut w diagnostyce obiektów budowlanych dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
2018-02-10 2019-02-09
POIR.04.02.00-30-A005/16 PIONIER-LAB-Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK Wydział Elektroniki 
i Informatyki
2018-01-01 2023-12-31
BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018 Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym dr hab. inż. Piotr Myśliński,  prof. PK/    prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny Wydział Mechaniczny 2017-12-22 2022-12-21

MINIATURA 1
2017/01/X/ST8/01253

Rozpoznawanie struktur przepływu z wykorzystaniem technik laserowych i stereologii ilościowej dr inż. Małgorzata Sikora Wydział Mechaniczny 2017-12-13 2018-12-12

MINIATURA 1
2017/01/X/NZ9/00357

Produkcja bioetanolu II generacji z biomasy ligninocelulozowej pochodzącej z nieużytków rolnych z wykorzystaniem cieczy jonowych dr inż. Małgorzata Smuga - Kogut Wydział Mechaniczny 2017-09-13 2018-09-12

OPUS 11
2016/21/B/ST8/01952

Opracowanie modeli nowych porowatych powłok powstałych na tytanie z wykorzystaniem Plazmowego Utleniania Elektrochemicznego w elektrolitach zawierających kwas fosforowy oraz azotany wapnia, magnezu, miedzi i cynku prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz Wydział Mechaniczny 2017-01-24 2020-10-23

OPUS 11
2016/21/B/ST8/01738

Optymalizacja wielokryterialna powłok gradientowych ze względu na właściwości przeciwzużyciowe dr inż. Adam Gilewicz Wydział Mechaniczny 2017-01-24 2020-10-23

South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2014-2020
STHB.02.02.00-32-S050/16

Friendly house – cross border network of energy-efficient demonstration buildings prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 2016-09-01 2017-03-31
 
 
 

Załączniki

Nazwa