Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Komisja Wyborcza Uczelni - OGŁOSZENIA

 

UWAGA! Zmiana terminów wyborów do Kolegium Elektorów Politechniki Koszalińskiej i Senatu Politechniki Koszalińskiej na: 

9 kwietnia 2020 roku

 

Uchwała nr 68/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej w sprawie wyboru Komisji Wyborczej Uczelni

W kadencji 2020 - 2024 wybrano:
Przewodniczący              - dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK
Z-ca przewodniczącego -  dr Roman Ardan
Sekretarz                        - mgr Magdalena Laskowska

Sekretariat Komisji Wyborczej Uczelni
ul. Śniadeckich 2, pok. 622 budynek A
tel. 094 34 78 622 

Regulamin wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Załącznik Nr 1 Harmonogram wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024 

Załącznik Nr 2 Podział mandatów do Kolegium Elektorów przypadający na poszczególne jednostki, grupy pracownicze oraz studentów i doktorantów na kadencję 2020 -  2024 

Załącznik Nr 3 Podział mandatów do Senatu przypadający na poszczególne jednostki, grupy pracownicze oraz studentów i doktorantów na kadencję 2020 - 2024 

 

Uchwała nr 4/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej - w sprawie zmiany składu Komisji Wyborczej Uczelni

Uchwała Nr 3/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Uchwała Nr 4/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Uchwała Nr 5/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 12 lutego 2020 w sprawie zmiany terminów w Harmonogramie wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Uchwała Nr 6/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 12 lutego 2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Skrutacyjnych w Kampusach Politechniki Koszalińskiej w trakcie wyborów Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Uchwała Nr 7/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 lutego 2020 w sprawie zmian w Regulaminie wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Uchwała Nr 8/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 lutego 2020 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej w Kampusie Politechniki Koszalińskiej w trakcie wyborów Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Uchwała nr 9/2020 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminów w Harmonogramie wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024  

Uchwała Nr 10/2020  Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminów i tur przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów i do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024 

Uchwała Nr 11/2020 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przechodzenia kandydatów do następnych głosowań w wyborach do Kolegium Elektorów i do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 -2024

Uchwała Nr 12/2020 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminów przeprowadzania wyborów do Kolegium Elektorów i do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Uchwała Nr 13/2020 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 20 marca 2020 r. . w sprawie zmiany terminów  w Harmonogramie wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024 

Uchwała Nr 14/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencje 2020 - 2024

Uchwała Nr 15/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia trybu głosowania drogą elektroniczną oraz powołania Komisji Skrutacyjnej w wyborach Kolegium Elektorów i do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024

Uchwała Nr 16/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany terminów i tur przeprowadzenia wyborów drogą elektroniczną Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencje 2020 - 2024

Uchwała Nr 17/2020 Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji i terminu spotkania przedwyborczego kandydata na Rektora z wyborcami oraz zmiana terminu wyborów Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencje 2020 - 2024

Uchwała Nr 18/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany terminu w Harmonogramie wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencje 2020 -2024 

Uchwała Nr 19/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Kolegium Elektorów Politechniki Koszalińskiej

Załącznik nr 1 do uchwały 19/2020

Uchwała Nr 20/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia spotkania wyborczego Kolegium Elektorów, wyboru Przewodniczącego Kolegium Elektorów i Komisji Skrutacyjnej oraz formy głosowania na Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 - 2024 

Uchwała Nr 21/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 -2024

Uchwała Nr 22/2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyborów do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020 -2024

Uchwała Nr 23/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyborów do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencje 2020 -2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami oraz zmiany w Harmonogramie wyborów Rektora, Kolegium Elektorów i Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencje 2020 - 2024 

 

Ogłoszenie o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych (ewentualnie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego) przez kandydujących do Kolegium Elektorów i do Senatu uczelni publicznej, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. (wzór zał. Nr 1a) (wzór zał. Nr 2a) (Zał. Nr 3 wzór oświadczenia _pswin 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl