Zasady funkcjonowania BOS w okresie pandemii Zgodnie z Obwieszczeniem nr 9/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych oraz ...
Obrony prac dyplomowych 2020/2021 LATO: Obrony stacjonarne - informacje Obrony zdalne - informacje Przepisy obowiązujące na Uczelni dotyczące przeprowadzania obron: Zarządzenie Nr ...
Ze względu na sytuację epidemiczną, Politechnika Koszalińska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplement...
Podjęcie studiów Ślubowanie Oświadczenie o zapoznaniu sie z informacją o wysokości opłat za usługi edukacyjne na PK Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia opłat przez...
  Podstawa prawna Zarządzenie nr 66/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej dla stud...