Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf


 

BIURO MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

ul. Śniadeckich 2, budynek G, pokój 101, 102


NADZÓR MERYTORYCZNY:
Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. Krzysztof Wasilewski, profesor PK

 

PRACOWNICY

Kierownik
mgr inż. Ewa Glijerska-Bałasz  
ul. Śniadeckich 2, budynek G, pokój 102-2
tel/fax: 94-3486-537
e-mail: egbalasz@tu.koszalin.pl; ewa.glijerska-balasz@tu.koszalin.pl

 

mgr Diana Wojtewicz
Specjalista
Śniadeckich 2, budynek G, pokój 102-1
tel. 94-3486-552
e-mail: diana.wojtewicz@tu.koszalin.pl


lic. Robert Szpak
Starszy referent
Śniadeckich 2, budynek G, pokój 102-1
tel. 94-3486-553
e-mail: robert.szpak@tu.koszalin.pl

 

mgr Joanna Wieczyńska
Starszy referent

Śniadeckich2, budynek G, pokój 102-1
tel.94-3486-553
e-mail:joanna.wieczynska@tu.koszalin.pl

 

mgr Aleksandra Zając
Starszy referent
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Śniadeckich 2, budynek G, pokój 102-1
tel. 94-3486-570
e-mail: aleksandra.zajac@tu.koszalin.pl

 

 

Zakres działałności

1. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, wynikającą z zawartych umów międzyrządowych w szczególności wymiany studentów i pracowników Uczelni;
2. Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów Uczelni w ramach programów międzynarodowych i indywidualnych;
3. Administracyjna obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów Uczelni, prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi oraz rejestru wyjazdów;
4. Administracyjna obsługa opłat za udział pracowników i studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych;  
5. Administracyjna obsługa opłat za publikacje naukowe pracowników i studentów w międzynarodowych czasopismach;
6. Przygotowanie umów w zakresie współpracy międzynarodowej (dydaktyki/wymiany doświadczeń/szkoleń pracowników);
7. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Uczelnię z podmiotami zagranicznymi;
8. Prowadzenie spraw związanych z przyjazdami gości zagranicznych w ramach programów międzynarodowych oraz indywidualnych (obsługa administracyjna oraz pomoc w organizacji pobytu);
9. Prowadzenie rejestru przyjazdów gości zagranicznych;
10. Prowadzenie rejestru realizowanych przez Biuro projektów;
11. Obsługa programów wymiany międzynarodowej, w których uczestniczy Uczelnia (np. Erasmus+, Ceepus, NAWA);
12. Monitorowanie i udostępnianie pracownikom i studentom Uczelni informacji o możliwościach aplikowania i uczestnictwa w wymianach i stażach międzynarodowych;
13. Współpraca z Biurem Rekrutacji i Promocji w zakresie pozyskiwania studentów z zagranicy;
14. Monitorowanie ofert współpracy pochodzących z Uczelni zagranicznych dotyczących współpracy naukowej lub dydaktycznej;
15. Współpraca przy rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w Politechnice Koszalińskiej, rekrutacja studentów Uczelni na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne;
16. Współpraca z Biurem Projektów Badawczych w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
17. Obsługa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie procesami w ramach współpracy międzynarodowej;
18. Zagadnienia dotyczące udziału Uczelni w sieciach i stowarzyszeniach międzynarodowych;
19. Listy intencyjne, zaświadczenia niezbędne do realizacji umów i projektów międzynarodowych realizowanych przez Uczelnię; 

 

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki opublikowane przez europejską sieć wspierającą mobilność międzynarodową naukowców - Euraxess


WYJAZDY ZAGRANICZNE (akty prawne, dokumenty)

więcej

PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH

więcej

PROGRAMY EUROPEJSKIE / OFERTA STYPENDIALNA

więcej
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl