Propozycje dla młodych pracowników nauki
Opublikowano 02.09.2021 08:08


Konferencje skierowane do młodych osób pragnących realizować zainteresowania naukowe organizują Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

W dniach 5-6 listopada br. Wydział Mechaniczny organizuje XVIII edycję Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Konferencja od lat stanowi forum wymiany informacji naukowej i inżynierskich doświadczeń badawczych młodych osób ze wszystkich wydziałów Politechniki Koszalińskiej oraz uczelni zamiejscowych.

Stąd bardzo szeroki zakres tematyczny spotkania, który obejmuje niemal 20 dziedzin, w tym m.in.: technologię budowy maszyn, termodynamikę i mechanikę płynów, mechatronikę maszyn i pojazdów, budowę i eksploatację pojazdów samochodowych, budownictwo, geodezję, architekturę, energetykę, wzornictwo przemysłowe, technologię żywności, elektronikę i elektrotechnikę, ochronę środowiska, inżynierię produkcji.

Więcej: wm.tu.koszalin.pl/art/688/xviii-konferencja-studentow-i-mlodych-pracownikow-nauki-2021

Wcześniej, bo w dniach 13-15 września br. odbędzie się inna XVIII Krajowa Konferencja, Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki, wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń naukowców i autorów publikacji z różnych ośrodków w Polsce.

Więcej: kks.weii.tu.koszalin.pl