Politologia 2.0 - wkrótce nabór na nowy kierunek studiów!
Opublikowano 03.08.2021 11:11


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 2 sierpnia 2021 r. Politechnika Koszalińska otrzymała pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Politologia 2.0. Oznacza to, że pierwsi chętni mogą rozpocząć studiowanie już w październiku! Rekrutacja na Politologię 2.0 zostanie uruchomiona już wkrótce.

Utworzenie kierunku Politologia 2.0 wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno przedsiębiorców i instytucji współpracujących z Politechniką Koszalińską, jak i maturzystów – przyszłych studentów. Kierunek prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, przez wykładowców Wydziału oraz praktyków z nim współpracujących.

Studia na tym kierunku mają profil praktyczny i są prowadzone w trybie stacjonarnym, na I stopniu kształcenia. Trwają one 6 semestrów, a absolwenci uzyskają tytuł licencjata.

Absolwenci Politologii 2.0 będą stanowili wsparcie dla cyfryzacji administracji. Dzięki nowemu kierunkowi uzyskają zarówno kompetencje cyfrowe, jak i szeroką wiedzę pozwalającą na działanie w społeczno-politycznych aspektach cyberprzestrzeni. Poszerzą oni swoją wiedzę na temat zmian technologicznych w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Kierunek pozwoli studentom na podjęcie współpracy z administracją szczebla lokalnego i centralnego, jak również z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Połączenie wiedzy akademickiej z odbytą praktyką daje możliwość rozpoczęcia kariery w najbardziej poszukiwanych zawodach.

W ofercie dla studentów przygotowane są dwie specjalności:

• Cyberpolityka i e-administracja

• Management polityczny 2.0