Kierunek Budownictwo z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Opublikowano 30.07.2021 11:11


Miło nam poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) wydała pozytywną ocenę kierunku Budownictwo prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. To potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku.

PKA dokonuje cyklicznej oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie wyższe. Od wyników oceny uzależniona jest możliwość prowadzenia kształcenia na danym kierunku.

Tym razem ocenie programowej poddano kierunek Budownictwo (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu akademickim). Zespół oceniający, na którego czele stała prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina z Politechniki Krakowskiej, przeprowadził wizytację w dniach 19-20 kwietnia br. Zespół oceniał programy studiów i standardy kształcenia na kierunku, kadrę dydaktyczną i naukową, infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji programu studiów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienie, wsparcie studentów w procesie uczenia się.

Efektem jest raport zawierający ustalenia zespołu oceniającego. – Jestem zbudowana tym raportem. Zawarte w nim ustalenia są bardzo pozytywne – przyznaje rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

I właśnie na podstawie tego raportu prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę kierunku Budownictwo.

Kolejna wizytacja powinna odbyć się w roku akademickim 2026/2027. Przypomnijmy, że kilka miesięcy wcześniej Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. W tym przypadku ocena była także pozytywna.