Coraz bliżej Politologii 2.0
Opublikowano 29.07.2021 13:01


Z przyjemnością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Politechniki Koszalińskiej o pozwolenie na uruchomienie studiów na kierunku Politologia 2.0. Najprawdopodobniej więc już w najbliższym roku akademickim na naszej uczelni będą mogli kształcić się przyszli politolodzy.

Potrzebę uruchomienia kierunku Politologia 2.0 sygnalizowali zarówno przedsiębiorcy jak i uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Uzyskanie pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej przybliża nas do utworzenia tego kierunku. Uczelnia czeka jeszcze na wydanie pozwolenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Studia na Politologii 2.0 pozwolą absolwentom połączyć wiedzę i kompetencje społeczne z umiejętnościami cyfrowymi. Kierunek prowadzony będzie na Wydziale Humanistycznym, zajęcia poprowadzą wykładowcy tego wydziału, ale także współpracujący z nim praktycy.

Studia na tym kierunku będą miały profil praktyczny. Odbywać się będą w trybie stacjonarnym na I stopniu kształcenia. Nauka potrwa 6 semestrów, a absolwenci uzyskają tytuł licencjata.

W ofercie dla studentów są dwie specjalności:

- Cyberpolityka i e-administracja;
- Management polityczny 2.0.

Kierunek pozwoli absolwentom na podjęcie współpracy z administracją szczebla lokalnego i centralnego, jak również przedstawicielami organizacji pozarządowych. Absolwenci mają szansę na pracę m.in. w urzędach administracji centralnej i organach administracji państwowej, w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w sektorze prywatnym, ale też np. wspierając partie polityczne czy think tanki.

Politologia 2.0 to nie jedyna nowość w ofercie kształcenia Politechniki Koszalińskiej. W roku akademickim 2021/2022 studenci będą mogli podjąć naukę na dwóch nowych kierunkach: Sieci i Instalacje Budowlane na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki) oraz Bioanalityka Chemiczna na Wydziale Mechanicznym (studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny).