Nabór na stanowisko animatora aktywności studenckiej w Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”
Opublikowano 22.07.2021 13:01JM Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza nabór na stanowisko animatora aktywności studenckiej w Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”.

Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Studia wyższe, preferowane z zakresu animacji kultury.
 2. Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub mediach. Doświadczenie w organizowaniu imprez artystycznych o różnorodnym charakterze – filmowych, teatralnych, muzycznych, wystawienniczych itp.
 3. Łatwość komunikacji, argumentacji i wysoka kultura osobista, posługiwanie się poprawną polszczyzną, elokwencja.
 4. Znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku animatora aktywności studenckiej.
 2. List motywacyjny.
 3. CV.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów i inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 5. Projekt koncepcyjny działalności Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia” (maksymalnie pięć stron A4).

Oferujemy:

 1. Pełny etat.
 2. Świadczenia pracownicze (ubezpieczenie grupowe, ZFŚS).
 3. Możliwość rozwoju zawodowego.
 4. Szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, zarządzania projektami, ochrony praw autorskich.
 5. Pracę w młodym, rozwijającym się zespole.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do:
• nieinformowania o wynikach postępowania kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane,
• możliwości unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Kandydaci proszeni są o przesłanie dokumentów na adres:
Politechnika Koszalińska, Dział Współpracy ze Studentami,
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2 (z dopiskiem ANIMATOR)
lub na adres mailowy: prorektor.rs@tu.koszalin.pl

Termin przyjmowania ofert upływa dnia 31 sierpnia 2021 r.