Nasi studenci odnieśli sukces w międzynarodowym konkursie matematycznym EngiMath
Opublikowano 06.07.2021 16:04


Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej: Marta Woszczyńska, Sebastian Maciejak oraz Paweł Nadworski zajęli trzecie miejsce w rywalizacji drużyn narodowych. Marta Woszczyńska odniosła duży sukces, zajmując w finałowym etapie konkursu klasyfikacji indywidualnej 4 miejsce. Zawody odbyły się zdalnie w dniach 28 czerwca - 2 lipca br. i zostały zorganizowane w ramach projektu EngiMath, który promuje nowoczesne metody nauczania matematyki na uczelniach technicznych. Konkurs EngiMath swoim zakresem obejmował głównie algebrę liniową (macierze, wyznaczniki, układy równań). Polecenia w zadaniach były podane w języku angielskim. 6 lipca br. w gabinecie rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK odbyło się uroczyste wręczenie nagród, dyplomów oraz certyfikatów uczestnikom konkursu. – Jesteście wyjątkowi. Doceniam wasze zaangażowanie oraz chęć rozwoju – podkreśliła pani rektor Danuta Zawadzka – Dzięki takim działaniom nasza uczelnia jest widoczna na arenie międzynarodowej.

Podziękowania otrzymali również opiekunowie, którzy przygotowali studentów: koordynator projektu EngiMath dr inż. Anna Cellmer z Katedry Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, dr Igor Kierkosz i dr hab. Volodymyr Sushch, prof. PK (obaj z Katedry Matematyki Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji). W spotkaniu wzięli także udział prorektor ds. studenckich, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK oraz dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński.

Żacy z Politechniki Koszalińskiej rywalizowali z uczestnikami sześciu uczelni zagranicznych: Estonii, Irlandii, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. – Jestem zadowolona ze swojego wyniku – przyznaje Marta Woszczyńska – Nigdy nie brałam udziału w projekcie międzynarodowym, to było dla mnie przeżycie jedyne w swoim rodzaju. – Najbardziej podobał mi się wymiar międzynarodowy całego projektu oraz konkursu. – ocenia Paweł Nadworski – Mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń ze studentami z innych krajów. – Pierwszy raz brałem udział w takim konkursie – dodaje Sebastian Maciejak – Nie wiedziałem czego się spodziewać, ale miło się zaskoczyłem. Bardzo dobrze oceniam pracę w różnych zespołach międzynarodowych. Dzięki temu każdego dnia konkursu poznawałem nowe osoby. Była to także okazja do pokazania siebie oraz promocji Politechniki Koszalińskiej.

– Przez pięć dni uczestnicy musieli zmierzyć się z wyzwaniami konkursowymi. – tłumaczy dr Igor Kierkosz, kierownik Katedry Matematyki na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. W pierwszych dwóch dniach zmagania odbywały się w grupach międzynarodowych. Trzeciego dnia rywalizacja toczyła się między zespołami każdej narodowości. Czwarty dzień był przeznaczony na konkurencje indywidualne. W piąty odbyło się podsumowanie i przedstawienie wyników. Nasi studenci świetnie wypadli.

– Jesteśmy dumni z dokonań naszych studentów. Ich wysokie wyniki to efekt kilkumiesięcznej pracy i przygotowań – podkreśla dr inż. Anna Cellmer, koordynatorka projektu. – Konkurs starał się stworzyć otwartą, międzynarodową przestrzeń, w której studenci mogli w sposób pośredni radzić sobie ze „stresami” oceniania. Rywalizacja pozwoliła im sprawdzić umiejętność pracy pod presją czasu.

– Harmonogramy konkursu w formule online były bardzo napięte, dlatego nauczyciele cały czas czuwali nad studentami, odpowiadając na ich pytania czy motywując do pracy i wiary w siebie. – dodaje dr inż. Anna Cellmer – Matematyka odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu jednostki, rozwijając i wzmacniając logiczne i dedukcyjne rozumowanie.

Projekt pn. „EngiMath – Mathematics on-line learning model in Engineering education” uzyskał unijne wsparcie finansowe w ramach programu Erasmus+ partnership. Jego celem było opracowanie i wdrożenie – wykorzystującego różnorodne technologie informacyjne i środki komunikacji – modelu nauczania matematyki wśród studentów studiów inżynierskich.

fot. Marcin Torbiński / Politechnika Koszalińska