O tym, jak przyszłych inżynierów uczyć matematyki
Opublikowano 25.06.2021 11:11


O modelu nauczania matematyki wśród studentów kierunków inżynierskich rozmawiali podczas niedawnej konferencji naukowcy i dydaktycy z uczelni technicznych. Organizatorem konferencji była Politechnika Koszalińska.

Konferencja, która odbyła się 22 czerwca br. na zamku w Rynie (woj. warmińsko-mazurskie) była częścią międzynarodowego projektu pn. „EngiMath – Mathematics on-line learning model in Engineering education”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie - wykorzystującego różnorodne technologie informacyjne i środki komunikacji - modelu nauczania matematyki wśród studentów studiów inżynierskich. Realizację projektu – oprócz Politechniki Koszalińskiej – zaangażowane były uczelnie z pięciu państw europejskich: Tallinna Tehnikakãrgkool (Estonia) jako uczelnia koordynująca oraz Letterkenny Institute of Technology (Irlandia), Instituto Politecnico do Porto (Portugalia), Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Rumunia), a także uczelnie z Hiszpanii - Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea oraz Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH).

W pierwszej, seminaryjnej części, prelegenci wprowadzili słuchaczy w tematykę nauczania zdalnego oraz podzielili się doświadczeniami dotyczącymi tego sposobu uczenia matematyki. Wystąpienia dotyczyły m.in. roli matematyki w przedmiotach związanych z zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi, a także wyzwań i doświadczeń dotyczących prowadzenia zajęć online z matematyki dla studentów geodezji.

Prezentację projektu „EngiMath – Mathematics on-line learning model in Engineering education” przedstawiła dr inż. Anna Cellmer, która koordynuje realizację tego projektu na Politechnice Koszalińskiej.

O doświadczeniach dotyczących realizacji projektu mówił też gość specjalny konferencji prof. Carles Serrat z Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH. Podczas konferencji był też czas na zajęcia warsztatowe. Dotyczyły one doświadczeń z wdrażania modelu Engimath na Politechnice Koszalińskiej oraz w hiszpańskiej uczelni, którą reprezentował gość specjalny.

O doświadczeniach dotyczących realizowanego projektu mówiła dr inż. Anna Cellmer.

Gościem specjalnym był prof. Carles Serrat z Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH (Hiszpania).

Tematyka dotyczyła różnych aspektów nauczania matematyki. 

W konferencji wzięli udział naukowcy i dydaktycy z uczelni technicznych.