Prof. Tomasz Królikowski o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Opublikowano 15.05.2024 15:27

Prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, był prelegentem podczas zorganizowanej 15 maja (środa) przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych konferencji dotyczącej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Konferencja nosi tytuł: „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”. W jej ramach przewidziano panele dyskusyjne dotyczące ZSK (przypomnijmy, że jest to system, który oferuje możliwość formalnego potwierdzania umiejętności i wiedzy, zapewnia przy tym powszechny dostęp do uporządkowanej listy obecnych na rynku kwalifikacji z ich jasno określonym opisem).

Prof. Tomasz Królikowski wziął udział w dyskusji panelowej, której temat dotyczył wyzwań i perspektyw Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W trakcie dyskusji przedstawił zadania, które stoją przed współczesną edukacją w perspektywie zdobywania kwalifikacji: pełnych i cząstkowych. Przedstawi też plany związane z utworzeniem na Politechnice Koszalińskiej Centrum Szkoleniowo-Walidacyjnego Druku 3D. Umowę w tej sprawie podpisano w marcu. Jednostka ma powstać jako wspólna inicjatywa uczelni i działającego w Goleniowie Centrum Modelowania Przestrzennego. Będzie ona pełnić funkcję centrum certyfikującego w zakresie druku 3D. Uczelnia będzie prowadziła szkolenia i kursy dla studentów i przedsiębiorców przygotowujące do tych kwalifikacji przyszłości. W planach jest m.in. prowadzenie na uczelni zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D, programowania i obsługi procesów druku przyrostowego oraz wdrażania tej technologii w przemyśle.