Mathematics on-line learning model in Engineering education (Engi Math)
 

W ramach projektu odbył się konkurs, którego laureatami biorącymi udział w finałowych rozgrywkach  organizowanych przez Instituto Politecnico do Porto (Portugalia) zostali:

1. Woszczyńska Marta – 95%, kierunek: Mechatronika,

2. Maciejak Sebastian – 94%, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn,

3. Nadworski Paweł – 88%, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn.

REGULAMIN KONKURSU >> zobacz

Poza konkursem w dniu 22.06.2021 odbędzie się Multiplier Event - seminarium pt

Seminarium pt.EngiMath –on-line learning model in Engineering education - szanse  i wyzwania dla nauk ścisłych w systemie online.

Dokładny program spotkania oraz plakat w załączniku.


Z dniem 1 listopada 2018 r. Politechnika Koszalińska została partnerem w projekcie EngiMath – Mathematics on-line learning model in Engineering education (Engi Math) finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Działanie: Partnerswo strategiczne (Key Action 2 – Strategic Partnerships).

Referencje projektu: 2018-1-EE01-KA203-047098.

Czas trwania projektu: 1 listopada 2018 – 31 sierpnia 2021.

Koordynator Projektu: Anne Uukkivi z TTK University of Applied Scences w Estonii.


Partnerzy Projektu:

 1. Letterkenny Institute of Technology/LYIT
 2. The Polytechnic Institute of Porto/IPP
 3. The University of the Basque Country/UPV/EHU
 4. The Technical University of Cluj-Napoca/UTC
 5. POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CATALONIA-BARCELONA TECH
 6. TTK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 7. The Koszalin University of Techno  logy/PK TUK

Opis projektu

EngiMath - Matematyka on-line model w edukacji inżynierskiej - dotyczy wymogu konkurencyjnej i innowacyjnej edukacji, powstał w celu  wzbogacenia nauczania przy użyciu  różnorodnych technologii informacyjnych i środków komunikacji. Wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych (TEL) w odpowiedni pedagogiczny sposób jest rosnącym wymogiem w szkolnictwie wyższym w matematyce inżynierskiej, dlatego celem projektu jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w matematyce inżynierskiej. Istnieje wiele wyzwań związanych z opracowywaniem materiałów matematycznych, ze względu na peryferyjność obszarów, różnice językowe i kulturowe, które nie zawsze przechodzą płynnie w środowisku on-line, prowadząc w ten sposób do wycofywania się i ograniczenia czynności poznawczych u studentów.

EngiMath angażuje sześć krajów, poprzez ośrodki akademickie prezentujące komplementarną wiedzę i kompetencje w nauczaniu matematyki na poziomie licencjackim, inżynierskim a mianowicie:

 1. TALLINNA TEHNIKAKORGKOOL w Estonii - uczelnia koordynująca.
 2. LETTERKENNY INSTYTUT TECHNOLOGII w Irlandii.
 3.  INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO w Portugalii.
 4. UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO /EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA w Hiszpanii.
 5. POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CATALONIA-BARCELONA TECH
 6. UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA w Rumunii.
 7. POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA.

   Głównym celem projektu jest wykorzystanie ponadnarodowej współpracy i współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w celu poprawy zaangażowania studentów, i ich znajomości zasobów matematycznych on-line, usunięcia braków w procesie pedagogicznym istniejących i planowanych wspólnych programów oraz opracowania modelu on-line  matematyki inżynierii lądowej.

   Uczestniczące w projekcie uczelnie przeanalizują, zaprojektują i opracują kurs inżynierski w zakresie matematyki dla celów inżynierii dla studentów pierwszego roku z wykorzystaniem narzędzi i materiałów przyczyniających się do zwiększenia zaangażowania ich w procesie uczenia się. Kurs zostanie opracowany początkowo w języku angielskim, a następnie przetłumaczony na języki każdego z partnerów - estoński, portugalski, hiszpański, baskijski, rumuński i polski, aby zminimalizować wszelkie bariery językowe lub kulturowe dla uczniów. Kurs będzie dostępny na ogólnodostępnej stronie internetowej. Równolegle opracowany zostanie model opisujący najlepsze praktyki dla kursów on-line z matematyki inżynierskiej, aby umożliwić przyszłym projektantom rozwiązywanie problemów zintegrowanej pedagogiki i teleedukacji. W sześciu krajach partnerskich duża liczba studentów będzie miała możliwość uzyskania dostępu do kursu i dostarczenia cennych informacji zwrotnych w celu poprawy poczucia zaangażowania i przynależności w dziedzinie inżynierii matematycznej. Oczekiwany wpływ tego programu na studentów i pracowników akademickich to poszerzenie wiedzy i doświadczenia w zakresie nowych technologii i pedagogiki stosowanej. W ramach programu zostanie opracowany konkurs mający na celu promowanie współpracy i wymiany kulturalnej wiedzy z zakresu inżynierii matematycznej dla grupy studentów z każdego kraju. Wiedza ta zostanie przekazana do istniejących grup studentów w każdej instytucji partnerskiej. W projekcie bierze udział przeszło 20 naukowców posiadających umiejętności i kompetencje w obszarze matematyki. Ich udział w projekcie zwiększy i poprawi ich kompetencje międzykulturowe i zrozumienie matematyki inżynierskiej w każdej organizacji z korzyścią dla ich grup studentów.

W czasie realizacji Projektu przewidziano szereg spotkań w każdej instytucji partnerskiej, w celu rozpowszechniania działań, wyników i osiągnięć projektu na poziomie lokalnym oraz zaangażowania innych instytucji edukacyjnych w odpowiednich regionach.

Zaplanowano również przeprowadzenie konkursu dla studentów, mającego na celu zwiększenie motywacji uczniów, wsparcie możliwych wymian studenckich, pomoc w zrozumieniu związków między matematyką i dziedziną inżynierii, a także wykorzystanie i umocnienie wiedzy uzyskanej z kursu on-line. Wszyscy studenci biorący udział w programie będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie. Najlepsi 3 uczniowie z każdej instytucji (razem 18) zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w finałowym konkursie w Portugalii.

Uczestnicy projektu na bieżąco prezentują uzyskane wyniki prac badawczych na formum międzynarodowym, poprzez aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikacje w czasopismach naukowych. Do dnia 30.04.2021. zespół EngiMath uczestniczył w 18 konferencjach naukowych:

INTED2021 - International Educational Conference - Sharing the passion for learning

ICL2020: Educating Engineers for Future Industrial Revolutions

T2P International Scientific Conference "Theory to Practice as a Cognitive, Educational and Social Challenge"

Seminar "Modern teaching in STEM field in higher education"

INSTEAD — VI Workshop on Innovative Teaching Methodologies for Math Courses on Engineering Degrees

3rd International STACK Conference

2nd International Conference on Research in Teaching and Education

14th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2020

Conference From Teacher to Teacher 2020: Learning and Teaching as Collaborations

2020 International Conference on Mathematics and Computers in Science and Engineering

ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation

CNaPPES.19: 6th National Conference of Pedagogical Practices in Higher Education

EDULEARN19, the 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies

4. Dortmunder Symposium Bewegungstechnic

EURASHE 29th annual conference

P.PORTO Forum 2019

Conference INSTEAD - IV Workshop on Innovative Teaching Methodologies for Math Courses on Engineering Degrees

Šiauliai State College International Week 2019: Mentorship – a Life-long Journey

Seminar The History of Constructions

Conference INTED2019

Do 30.04.2021. partnerzy zorganizowali 6 spotkań podsumowujących kolejne etapy realizacji projektu, z czego 3 ostatnie, z powodu pandemii COVID-19, odbyły sie on-line: 

6th meeting March 29, 2021

5th meeting September 10, 2020

4th meeting March 26, 2020

3rd meeting in Bilbao September 26, 2019

2nd meeting in Letterkenny February 28, 2019

Kick-off meeting in Tallinn December 6-7, 2018

Na czerwiec 2021 przewidziano sypozjum naukowe - Multiply event  - (on-line), na którym zaprezentowana zostanie finalna wersja opracowanego modelu kursu matematyki dla I roku kierunków inżynierskich.

Projektem w ramach partnerstwa na Politechnice Koszalińskiej zarządza:

dr inż. Anna Cellmer, WILŚiG, Katedra Geoinformatyki, budynek E, pok. 212-2E, tel. 94 348 67 55, kom. +48 666 320 374, e-mail anna.cellmer@tu.koszalin.pl

oraz w części wewnętrznej współ koordynuje prace nad wdrażaniem

dr Joanna Cymerman, WNE, Katedra Finansów, pok. 323, tel. 94 34 39 159,  kom. +48 660 411 392, e-mail joanna.cymerman@tu.koszalin.pl


Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Funduszu Erasmus+: Project Card

Stworzone zostały również strona Projektu https://sites.google.com/tktk.ee/engimath/home

oraz strona na facebook-u: https://www.facebook.com/engimath/

Załączniki

Nazwa
Regulamin konkursu EngiMath.docx pobierz
Program Seminarium Ryn zal 1-2-2.pdf pobierz
Multiplyevent EngiMath Ryn1.pdf pobierz