Prof. Marek Górka redaktorem czasopisma wydawanego przez NASK
Opublikowano 29.11.2023 09:42

Miło nam poinformować, że dr hab. Marek Górka, prof. PK z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej został jednym z redaktorów czasopisma “Applied Cybersecurity & Internet Governance”. Czasopismo ukazuje się jako rocznik i podejmuje problematykę cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania internetem w przestrzeni publicznej.

Wydawcą „Applied Cybersecurity & Internet Governance” (w skrócie: ACIG) jest Państwowy Instytut Badawczy NASK. Czasopismo ukazuje się w języku angielskim i jest skierowane zarówno do badaczy z nauk społecznych, jak i technicznych. Stanowi punkt wyjścia w poznawaniu narzędzi cyfrowych oraz rozumieniu ich wpływu na społeczeństwo, przemysł, gospodarkę i bezpieczeństwo państwa. Publikowane analizy naukowe mają wskazywać i wyjaśniać zjawiska, które są związane ze stosowaniem nowych technologii oraz wdrażaniem skutecznych regulacji w zakresie rozwoju i ochrony cyberprzestrzeni.

W radzie naukowej czasopisma zasiadają naukowcy z renomowanych ośrodków m. in. w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Korei Południowej, Kanadzie, USA i na Tajwanie.

W publikowanym przez Ministerstwo Edukacji I Nauki wykazie czasopism punktowanych „Applied Cybersecurity & Internet Governance” przypisano 70 punktów.

Link do strony czasopisma: https://acigjournal.com/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Fot: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska