Dr Agnieszka Jakubowska w składzie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Opublikowano 27.11.2023 10:10

Miło nam poinformować, że dr Agnieszka Jakubowska, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej została powołana na członka VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na lata 2024-2027.

Warto dodać, że dr Agnieszka Jakubowska wchodzi w skład PKA kończącej się VI kadencji (lata 2020-2023).

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. PKA skupia 100 członków, w jej skład wchodzi także przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Członkowie komisji zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

PKA formułuje opinie na temat projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Do jej zadań należy m.in. wydawanie opinii w sprawie utworzenia uczelni i przyznania uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. PKA ocenia poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Wydaje też opinie o jakości kształcenia w jednostkach ubiegających się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Dr Agnieszka Jakubowska jest adiunktem w Katedrze Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Jest autorką licznych opracowań naukowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw oraz ekonomii rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem analizy uwarunkowań efektywności kapitału ludzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą również analizy procesu zmian zachodzących w obszarze szkolnictwa wyższego.

Zdjęcie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska