Dyskusja o gospodarce w redakcji „Świata Biznesu”
Opublikowano 17.11.2023 13:51

Rektor prof. Danuta Zawadzka wzięła udział w dyskusji redakcyjnej zorganizowanej przez szczeciński magazyn „Świat Biznesu”. Politechnika Koszalińska od wielu lat współpracuje z pismem, którego redaktorem naczelnym jest Włodzimierz Abkowicz. W najbliższym wydaniu ukaże się obszerny tekst publicystyczny o obecnej – i zaplanowanej na najbliższe lata – skali umiędzynarodowienia uczelni.

Tymczasem – poza prof. Danutą Zawadzką – w rozmowach na aktualne tematy gospodarcze uczestniczyli także: prof. Justyna Osuch-Mallett, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych i prof. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytet WSB Merito Szczecin oraz Dariusz Zarzecki, pracownik naukowy Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

– Dyskusja, z której relacja trafi na łamy [grudniowego wydania] „Świata Biznesu”, była dla mnie nowym i cennym, a przede wszystkim inspirującym doświadczeniem – przyznaje prof. Danuta Zawadzka. – W przyjaznej atmosferze rozmawialiśmy o wielu różnych problemach, w tym o inwestycjach, również w regionie, inflacji, sytuacji gospodarczej w kraju.

Fot. redakcja „Świata Biznesu”