Oferta pracy w Dziale Zamówień
Opublikowano 05.09.2023 08:08


Dział Zamówień Politechniki Koszalińskiej zatrudni pracownika na stanowisku "Starszy referent ds. Zaopatrzenia".

Wymagania konieczne:
- wykształcenie (minimum) średnie profilowe (administracja, ekonomia, finanse, zarządzanie itp.)
- doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej lub pracy z kontrahentami / klientami
- praktyczna znajomość systemu Windows i pakietu MS Office

Pożądane doświadczenie:
- praca związana z zaopatrywaniem w towar

Wymagania dodatkowe:
- dobra organizacja pracy
- komunikatywność
- wysoka kultura osobista
- umiejętność pracy w zespole

Termin składania podań: 20 września 2023 r.

CV wraz z listem motywacyjnym (z odpowiednimi klauzulami) proszę przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: adam.brzycki@tu.koszalin.pl
lub złożyć osobiście w wersji papierowej do Działu Kadr i Spraw Socjalnych Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, budynek A, pokój 405 z dopiskiem "Starszy referent ds. Zaopatrzenia".