O kreatywności w reklamie: nie każda nowość jest przejawem twórczości
Opublikowano 14.09.2023 13:17

„Obszary reklamy”. Edycja III. Kreatywność w reklamie” to tytuł konferencji naukowej zorganizowanej w czwartek (14 września br.) przez Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Prelegenci przez cały dzień dyskutują o różnych zagadnieniach dotyczących reklam.

Wydarzenie stanowi kontynuację cyklu konferencji naukowych realizowanych od 2018 roku na Wydziale Humanistycznym. Tym razem – po raz pierwszy – odbywa się w formule online. Patronat nad konferencją objęła rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego dr Piotr Szarszewski.

Wydarzenie otworzył prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK. - Reklama to niezwykle ważne, wszechobecne w naszym życiu zagadnienie społeczne – przyznał. – Bardzo się cieszę, że w konferencji biorą udział również nasi studenci i absolwenci. Jestem pewien, że wysłuchamy ciekawych referatów i że nie zabraknie tematów do dyskusji.

W programie przewidziano czas dla ponad dwudziestu prelegentów. Mówcy skupili się na aspekcie kreatywności i w jaki sposób jest wprowadzana w życie przez praktyków branży reklamowej.

Dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Humanistycznego, w swojej wypowiedzi dotyczącej kreatywności zaznaczył, iż tym, co wyróżnia pojęcie twórczości jest walor nowości. Zaznaczył przy tym, że nie każdą nowość można uznać za przejaw twórczości. Przywołał przy tym słowa polskiego filozofa Władysława Tatarkiewicza: Nie zawsze można mówić o twórczości, wystarczy czasem po prostu nazwać coś produktywnością lub efektem aktywności ludzkiego umysłu.

O kreatywności w samorządowych kampaniach wyborczych mówiła dr Ewa Włodyka. Oparła się na przykładzie plakatów wyborczych, nazw komitetów i haseł wyborczych. – Kreatywność przejawia się w chęci dotarcia do konkretnego wyborcy – podkreśliła.

Uczestnicy konferencji rozmawiali również o wybranych aspektach dotyczących etyki i języka reklamy, a także o zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i reklamą w świecie online.

Wśród uczestników są przedstawiciele wielu polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorzy planują wydanie monografii wieloautorskiej, w której znajdą się referaty wygłoszone podczas konferencji.