Nowe perspektywy współpracy dla uczelni
Opublikowano 04.07.2023 08:50

W Kielcach, 27 czerwca br., odbyło się walne zgromadzenie Klastra Creative Packaging Group (KCPG). Od maja br. do grona formalnych członków KCPG dołączyła Politechnika Koszalińska, stając się jednocześnie pierwszą instytucją naukową w strukturach organizacji. Podczas tego wydarzenia, prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, reprezentujący uczelnię dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, zaprezentował możliwości badawcze jednostki i przedstawił wizję rozwoju i synergii pomiędzy klastrem a uczelnią. Spotkanie było okazją dla przedstawicieli obu stron do dyskusji na temat potencjalnych obszarów przyszłej współpracy.