Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa
Opublikowano 11.05.2023 11:11

Informujemy, że w tegorocznej edycji programu Legia Akademicka po raz kolejny pojawiła się możliwość uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z cyberbezpieczeństwa (moduł cyber).

Aby wziąć udział w powyższym szkoleniu należy wykonać test kwalifikacyjny, uprawniający do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym.

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest:
- złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;
- posiadanie stopnia żołnierza rezerwy (korpus szeregowych);
- zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test kwalifikacyjny – najpóźniej do dnia 19 maja br.

Test dostępny jest na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem www.la.elearning.wp.mil.pl

Dodatkowo w celu uzyskania dostępu do testu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną, a skany lub zdjęcia ww. dokumentów przesłać na adres email k.kinorski@ron.mil.pl

Załączniki

Nazwa
1.jpg pobierz
2.jpg pobierz