Wyróżnienie za pracę Centrum Druku 3D
Opublikowano 15.03.2023 08:06

Podczas niedawnej konferencji Umiejętności Cyfrowe 2023, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie, dr hab. inż. Tomasz Królikowski,  prof. PK, prorektor ds. studenckich otrzymał dyplom uznania Kapituły Listy 100.

Twórca i koordynator Centrum Druku 3D został wpisany na listę 100 osób, które – jak czytamy w dokumencie – „w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce”. To edycja obejmująca 2022 r. W skład kapituły wchodzi kilkanaście osób z różnych środowisk, reprezentujących firmy, urzędy, samorządy i instytucje. 

– To dla mnie ważne wyróżnienie, które stanowi inspirującą podstawę do dalszego działania – mówi prof. Tomasz Królikowski. – Cieszę się, że dokonania i potencjał Centrum Druku 3D i osób związanych w jego funkcjonowaniem oraz społeczne zaangażowanie w rozwój kompetencji cyfrowych wśród młodzieży zostały dostrzeżone. 

Prof. Królikowski odebrał dyplom 14 marca br. w Szczecinie z rąk Tomasza Komorowskiego, prezesa zachodniopomorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.