Programy europejskie/oferta stypendialna


ERASMUS+
Koordynator uczelniany: Aleksandra Zając
aleksandra.zajac@tu.koszalin.pl

Przydatne strony:
Erasmus+:http://erasmusplus.org.pl/
Erasmus w Politechnice Koszalińskiej: 
https://www.tu.koszalin.pl/kat/425/erasmus-mobilnosc-kraje-programu
https://tu.koszalin.pl/kat/426/erasmus-mobilnosc-kraje-partnerskie
https://tu.koszalin.pl/kat/427/erasmus-partnerstwa-strategiczne
Erasmus Student Network Polska:http://www.esn.pl/
Komisja Europejska - programy edukacyjne:http://ec.europa.eu/


CEEPUS
Koordynator uczelniany:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz
rokosz@tu.koszalin.pl

Program Ceepus w Politechnice Koszalińskiej: ceepus.tu.koszalin.pl/

Politechnika Koszalińska jest partnerem w następujących sieciach:
1/ Renewable energy resources
2/ Teaching and Research of Environment–oriented Technologies in Manufacturing
3/ Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region
4/ New directions for forestry sciences in Central Europe
5/ Agriculture and Environment in the 21st Century
6/Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange
7/ Research, Development and Education in Precision Machining 
8/ Sustainable Development of the Bioeconomy - Management of Sustainable Agricultural Production

Politechnika Koszalińska pełni rolę koordynatora sieci: 
1/ Engineering as Communicattion Language in Europe

Przydatne strony:   
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus
Central European Exchange Program for University Studies : http://ceepus.scholarships.at/


OFERTA STYPENDIALNA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiejhttps://nawa.gov.pl/
Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta : http://www.fulbright.edu.pl/
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/
GFPS- Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej: http://www.gfps.pl/
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: http://visegradfund.org/home/
Fundacja im. Nowickiego: http://www.fundnowickiego.pl/
DAAD (Niemiecka Służba Wymiany Akademickiej): https://www.daad.pl/pl/   |   https://www.daad.de/en/
Fundacja Konrada Adenauera: https://www.kas.de/en/home
Fundacja im. Fridricha Eberta: http://www.feswar.org.pl/
Fundacja Aleksandra von Humboldta: https://www.humboldt-foundation.de/web/home.html
Fundacja Andrew W. Mellona: https://www.caorc.org/fellowships

PROGRAM HORYZONT 2020
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: https://www.kpk.gov.pl/