Realizacja programu Szkoła Legii Akademickiej (SLA) 2022/2023
Opublikowano 29.12.2022 12:02

W roku akademickim 2022/2023 szkolenie w ramach programu Szkoła Legii Akademickiej odbywa się następujących modułach:
1.    Podstawowym
2.    Podoficerskim
3.    Oficerskim

Do programu SLA może przystąpić osoba, która jest studentem lub absolwentem uczelni wyższej i posiada obywatelstwo polskie.

Na potrzeby realizacji programu SLA „studentem” jest osoba, która kształci się w uczelni wyższej na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego lub drugiego stopnia, natomiast „absolwentem” osoba, która rozpoczęła szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.

Moduł podstawowy
Moduł podstawowy realizowany jest całkowicie w jednostkach wojskowych i jest to szkolenie praktyczne trwające do 28 dni, kończące się przysięgą i nadaniem stopnia szeregowego rezerwy. Wnioski o przystąpienie do modułu podstawowego należy składać w Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym:
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 202
75-901 Koszalin
Tel. 26 145 64 44
Mail: wcrkoszalin@ron.mil.pl

Moduł podoficerski
Moduł realizowany w dotychczasowej formie. Szkolenie teoretyczne realizowane jest przez Politechnikę Koszalińską (15 godzin), a szkolenie praktyczne trwające nie mniej niż 21 dni realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych organizowanych w wytypowanych jednostkach wojskowych i jednostkach szkolnictwa wojskowego.
Wnioski o przystąpienie do szkolenia w ramach modułu podoficerskiego należy składać do 31.03.2023 do Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Wojskowego Studentów (wniosek można pobrać korzystając z linku u dołu strony).

Szkolenie specjalistyczne
Po zdaniu egzaminu na podoficera, studentom i absolwentom proponuje się szkolenie specjalistyczne w specjalnościach wojskowych należących do korpusów osobowych:
•    kryptologii i cyberbezpieczeństwa
•    Wojsk Specjalnych
•    Żandarmerii Wojskowej
•    w innych – stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Moduł Oficerski
Trzeci etap to kształcenie na oficera w module oficerskim realizowanym przez studenta lub absolwenta w akademiach wojskowych – to szkolenie teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych – które trwa nie mniej niż 62 dni. Za nabór ochotników do szkolenia w module oficerskim odpowiadać będzie komisja powołana przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wnioski należy składać do dnia 31.01.2023 do WCR Koszalin lub do Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Wojskowego Studentów (wniosek można pobrać korzystając z linku u dołu strony).

Wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej (PDF).

Dane kontaktowe:
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Wojskowego Studentów
mgr inż. Wojciech Sokołowski
ul. Śniadecki 2
75-453 Koszalin
tel. 94-3486-700, 691404115
mail: wojciech.sokolowski@tu.koszalin.pl