Politechnika Koszalińska częścią Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej
Opublikowano 30.11.2022 15:20

Politechnika Koszalińska, reprezentowana przez prof. dr. hab. inż. Waldemara Kuczyńskiego, dziekana Wydziału Mechanicznego (na zdjęciu), znalazła się w gronie uczelni i firm będących sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie utworzenia Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej (ZDW). Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 listopada br. na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Powołanie ZDW świadczy o wzroście zainteresowania produkcją wodoru w Polsce. Strony zadeklarowały współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa. Porozumienie zakłada wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie, zarówno w ujęciu skali wdrożeń, jak i zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru.

Sygnatariusze będą podejmować działania zmierzające do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, a także optymalizację energetyczną z wykorzystaniem wodoru. Deklaracja obejmuje również między innymi współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczym w obszarach takich jak: tworzenie klas patronackich, prowadzenie studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych. Więcej

Fot. Aurelia Kołodziej / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny