Nasza studentka w Radzie Studentów Parlamentu Studentów RP
Opublikowano 30.11.2022 11:11

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych została członkinią nowo wybranej Rady Studentów Parlamentu Studentów RP (PSRP), organu uchwałodawczego i opiniodawczego. Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, który odbył się 25 listopada br. delegaci samorządów studenckich z prawie 130 uczelni w Polsce wybrali swoich przedstawicieli na kolejną kadencję 2023-2024. Nowym przewodniczącym PSRP został Kewin Lewicki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale także duża odpowiedzialność – mówi Aleksandra Zmuda Trzebiatowska. – Do kompetencji rady, do której zostałam powołana, należy między innymi opiniowanie projektów aktów prawnych, tworzenie komisji na wniosek przewodniczącego i ustalanie zakresu ich zadań.

Pozostałe kompetencje to między innymi: wybór przedstawicieli studentów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uchwalenie regulaminu Rady Studentów PSRP i uchwalenie regulaminu dyscypliny finansowej PSRP. – Dla mnie to dużo nowych obowiązków i spore wyzwanie – dodaje Aleksandra Zmuda Trzebiatowska. – Będą godnie reprezentować naszą uczelnię.

W środę, 30 listopada, br, podczas posiedzenia Senatu PK nowo wybrana członkini odebrała z rąk dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej gratulacje oraz najlepsze życzenia


Parlament Studentów RP to ustawowy reprezentant wszystkich studentów w Polsce. Na co dzień, oprócz reprezentowania głosu ponad miliona osób, prowadzi działania edukacyjne, kampanie społeczne i szkolenia skierowane do studentów.