Nowe laboratorium utworzy pomost między teorią a praktyką inwestycyjną
Opublikowano 25.11.2022 14:02

Rozmowa z dr Anną Szczepańską-Przekotą z Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, pomysłodawczynią i koordynatorką powstania laboratorium finansowo-giełdowego

Jak powstało laboratorium finansowo-giełdowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych?
– Pomysł utworzenia pracowni finansowo-giełdowej z profesjonalną salą transakcyjną to po części inicjatywa wzorowana na światowych rozwiązaniach uniwersyteckich. Tego rodzaju miejsce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi rozpoczynających kształcenie. Tym bardziej, że z informacji firm monitorujących rynek pracy wynika, że wśród najbardziej perspektywicznych zawodów są te, które wymagają kwalifikacji finansowych i umiejętności analitycznych.

Kiedy pojawił się ten pomysł?
– Pierwsza myśl utworzenia pracowni pojawiła się pod koniec dwa tysiące osiemnastego roku, kiedy zostałam zaproszona na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, gdzie Kapituła Fundacji GPW przyznała mi nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską. Wówczas, zachłyśnięta giełdowym klimatem, pomyślałam, że ciekawie byłoby przenieść cząstkę tego miejsca na naszą uczelnię. Przyjmując motto: „Inwestycja w naukę to najlepsza inwestycja”, rozpoczęłam działania.

Co było najtrudniejsze w budowie laboratorium?
– Trudności pojawiały się właściwie na każdym etapie prac (śmiech). Jednak największym wyzwaniem było dla mnie podjęcie decyzji dotyczącej specyfikacji sprzętu komputerowego, który pozwoliłby na realizację zaplanowanych scenariuszy edukacyjnych. Rynek nowoczesnych technologii oferuje szeroki wybór urządzeń elektronicznych, a to nie ułatwiało mi zadania przy ocenie parametrów sprzętu i jego funkcjonalności.

Jaki profil i kierunek kształcenia obejmuje nowa pracownia?
– Na kierunku Ekonomia utworzyliśmy dwie nowe specjalności: analityka rynkowa i analityk giełdowy oraz specjalność doradca inwestycyjny na rynkach finansowych – na Finansach i Rachunkowość. Program nauczania tych specjalności obejmuje między innymi treści dotyczące analizy rynków giełdowych: kapitałowego, surowców, energii. Mają one ułatwić przygotowanie do egzaminów na maklera papierów wartościowych i uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego. W miejscu tym można doskonalić umiejętności praktyczne, oceniając rzeczywiste sytuacje i problemy inwestycyjne. Studentki i studenci staną się konkurencyjni na rynku pracy, ponieważ doświadczą symulacji scenariuszy inwestycyjnych na rynkach finansowych.

Ile trwały prace nad zaprojektowaniem laboratorium?
– Pozyskanie powierzchni około osiemdziesięciu metrów kwadratowych odbyło się w drodze remontu adaptacyjnego. Miejsce zostało zaaranżowane jak klasyczny trading room. W Polsce takie pracownie działają w wiodących ośrodkach naukowych. Osobiście mogłam zapoznać się z podobną pracownią w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, co było dla mnie inspirujące. Pierwszy projekt powstał w ubiegłym roku, natomiast prace adaptacyjne rozpoczęły się w lutym tego roku. Od nowego roku akademickiego w sali odbywają się regularne zajęcia ze studentami.

Jaki był koszt powstania laboratorium?
– Łączna wartość projektu, obejmująca: adaptację sali, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania, wyniosła nieco ponad czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

Kto i w jakim zakresie wsparł jego powstanie?
– Finansowe wsparcie projektu pochodziło z dotacji samorządu województwa zachodniopomorskiego na kwotę dwustu tysięcy złotych. Dodatkowo, czek na pięćdziesiąt tysięcy złotych, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie przekazał podczas inauguracji poprzedniego roku akademickiego.

Co składa się na wyposażenie pracowni?
– Dwadzieścia jeden stanowisk komputerowych, wyposażonych w podwójne monitory i mini zestawy komputerowe. Indywidualnie zaprojektowane biurka w układzie gniazdowym, umożliwiają pracę w mniejszych grupach. Atutem pracowni jest ściana wizyjna, gdzie na sześciu monitorach można śledzić treści z serwisów giełdowych oraz giełd krajowych i zagranicznych. Monitor interaktywny, który pełni również rolę projektora, umożliwia sprawne zarządzanie treścią. Pracownia została wyposażona w urządzenie klimatyzacyjne, oświetlenie, rolety zaciemniające i ergonomiczne fotele. Mamy zegary wskazujące czas w miastach, w których działają największe giełdy światowe, dzwon rozpoczynający sesje oraz wizerunek byka i niedźwiedzia, czyli symbole giełdowej hossy i bessy.

Jakiego rodzaju zajęcia są prowadzone w tym miejscu?
– W zajęciach z przedmiotów takich jak: analiza rynku papierów wartościowych, rynki terminowe i walutowe, finanse, rachunkowości, ekonometrii i statystyki – zarówno w postaci wykładów jak i laboratoriów – uczestniczą studenci rozpoczynający edukację na kierunku Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość.

Z czego jeszcze mogą skorzystać studenci?
– Oprócz dostępu do nowoczesnej infrastruktury technologicznej, ze specjalistycznego oprogramowania. Ponadto wsparcie studentów zadeklarowały: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Credit Suisse, XTB Dom Maklerski S.A. i koszaliński oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zadaniem laboratorium jest podniesienie jakości kształcenia poprzez zapewnienie studentom dostępu do światowych rynków finansowych w czasie rzeczywistym. Podejmujemy działania, aby było to miejsce prowadzania badań i nauczania, tworzące pomost pomiędzy teorią a praktyką inwestycyjną.

Rozmawiał: Mateusz Stankiewicz
Fot. Adam Paczkowski