Otwarcie laboratorium GlobalLogic IoT na Politechnice Koszalińskiej
Opublikowano 22.11.2022 15:13

Politechnika Koszalińska intensywnie rozwija program kształcenia dualnego, oferując studentom szansę na zdobycie wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego. Nowe możliwości w tym zakresie zapewni – oficjalnie otwarte 22 listopada br. – zaawansowane technologicznie laboratorium GlobalLogic IoT Lab utworzone we współpracy z firmą z Grupy Hitachi.

Kształcenie dualne zyskuje na znaczeniu, umożliwiając najbardziej efektywne zdobywanie wiedzy i specjalistycznych umiejętności. Politechnika Koszalińska nieustannie unowocześnia infrastrukturę naukową, by odpowiadać na potrzeby studentów w tym zakresie. Najnowszym elementem prowadzonych działań jest otwarte 22 listopada br. laboratorium technologiczne GlobalLogic IoT Lab, gdzie młodzi ludzie mogą poznać rozwiązania, z którymi będą mieć kontakt w karierze zawodowej.

 

Punkt startowy do kariery

– Dzisiejsze wydarzenie jest doskonałym przykładem współpracy nauki z biznesem i ukoronowaniem wieloletniej współpracy firmy GlobalLogic z Politechniką Koszalińską – mówiła dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, która poprowadziła ceremonię otwarcia. – Laboratorium otwiera nowe możliwości naszym studentkom i studentom, ale także wzmocni badania naukowe w obszarze internetu rzeczy. Wierzę, że to miejsce zgromadzi pasjonatów również ze szkół średnich, których już teraz zapraszamy do współpracy.

– Jesteśmy bliżej nowoczesnych technologii, doskonalimy ofertę edukacyjną, rozwijamy Koszalin i region Pomorza Środkowego – dodała prof. Danuta Zawadzka. – Cieszę się, że przy okazji otwarcia laboratorium możemy spotkać się w gronie osób, które konkretnymi działaniami podkreślają wagę i potrzebę wzmacniania akademickiego charakteru miasta i regionu. Jestem przekonana, że to miejsce będzie dla wielu osób punktem startu do przyszłej kariery zawodowej.

 

Efektywny rozwój kompetencji

– GlobalLogic IoT Lab zapewnia studentom większe możliwości rozwoju i pozwala zdobywać praktyczną wiedzę oraz rozwijać umiejętności niezbędne obecnie na rynku pracy i pożądane przez przedsiębiorstwa z sektora informatycznego – wyjaśnił Piotr Bartkiewicz Head of Delivery Center/AVP w GlobalLogic i absolwent Politechniki Koszalińskiej. – Wpływa na efektywny rozwój kompetencji związanych z realizacją projektów transformacji cyfrowej. Skorzystać z niego będą mogli między innymi studenci Wydziału Elektroniki i Informatyki, którzy uczestniczą w programie GlobalLogic Smart Start, realizowanym wspólnie przez uczelnię i naszą firmę. W ramach cyklicznych spotkań osoby uczące się mają szansę blisko współpracować z ekspertami przy projektach rozwijających u nich wiedzę z zakresu oprogramowania dla systemów wbudowanych, technologii chmurowych, Big Data, programowania w C++, Java czy C#.

 

Kolejny aspekt owocnej współpracy

Laboratorium zlokalizowane w kampusie uczelni przy ulicy Śniadeckich 2, w budynku D, zostało wyposażone w 16 stanowisk umożliwiających tworzenie urządzeń IoT, realizację komunikacji poprzez sieci 4G i pracę na modułach edukacyjnych „GL Embedded Starter Kit”, które pozwalają na bliższe poznanie standardu komunikacji CAN będącego obecnie głównym protokołem komunikacyjnym wykorzystywanym w branży automotive.

Dodatkowo w obiekcie działają stanowiska montażowo-pomiarowe i dedykowane serwery. Wszystko to zapewni niedostępne powszechnie możliwości poszerzania wiedzy w ramach zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji, agregacji danych, architektury systemów i urządzeń internetu rzeczy czy protokołów komunikacyjnych.

GlobalLogic IoT Lab to kolejny aspekt owocnej i długoletniej już współpracy Politechniki Koszalińskiej z firmą z Doliny Krzemowej, która ma swoje siedziby w Koszalinie i ośmiu innych miastach Polski, w tym: we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Szczecinie. W tym roku GlobalLogic objął patronatem organizowane przez uczelnię Środkowopomorskie Targi Pracy, podczas których studenci i absolwenci mogli zapoznać się z licznymi perspektywami zawodowymi czy ofertami staży.

 

Technologia zmienia rzeczywistość

– Jesteśmy zaangażowani w rozwój rozwiązań cyfrowych, które zmieniają sposób działania branż i wpływają na otaczający świat – przypomniał podczas otwarcia Marek Matysiak, wiceprezes GlobalLogic Polska, również absolwent Politechniki Koszalińskiej. – Nasi inżynierowie tworzą produkty i usługi, z których korzystają później kierowcy, lekarze, logistycy czy pracownicy fabryk z każdej części globu. Chcemy wciąż poszerzaną wiedzą dzielić się, a przy tym pokazywać studentom, że ich praca może zmieniać rzeczywistość, mieć realny wpływ na ludzi. Wierzymy, że wielu młodych koszalinian będzie wkrótce każdego dnia udowadniać, że za każdą napisaną linijką kodu kryje się coś więcej.

Koszalińskie laboratorium jest czwartym otwartym przez GlobalLogic w Polsce w ostatnich latach. Podobne obiekty uruchomiono wcześniej we Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie. W ten sposób firma stara się dzielić wiedzą i zasobami, by jako największy dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego, budowlanego i produkcji, a także bliski partner firm z sektora automotive, finansowego czy medycznego, otwierać studentom drzwi do niedostępnej nigdzie indziej wiedzy.

 

Siedem osób przecięło wstęgę

Na uczelni laboratorium zostało zlokalizowane na Wydziale Elektroniki i Informatyki (WEiI). Osobą odpowiedzialną za powstanie pracowni był dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK z WEiI, a łącznikiem między uczelnią i firmą GlobalLogic był Rafał Bąk. Koordynatorem funkcjonowania IoT Lab, z ramienia Centrum Informatycznego Wydziału Elektroniki i Informatyki (WEiI), jest Wojciech Sokołowski, a osobą odpowiedzialną za jego działalność merytoryczną – dr inż. Paweł Poczekajło z Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów WEiI.

Gościem specjalnym uroczystości był Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, który w krótkim wystąpieniu podkreślił rosnące znaczenie współpracy na linii uczelnia – samorząd – biznes. W inauguracji działalności pracowni wziął udział Oleksander Kachmar, dyrektor ds. operacyjnych GlobalLogic Europe. Wstęgę przecięło w sumie aż siedem osób, poza prof. Danutą Zawadzką, przedstawicielem środowiska studenckiego WEiI, Piotrem Bartkiewiczem, Markiem Matysiakiem i Piotrem Jedlińskim, również dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz uczelni i jeden z architektów powstania IoT Lab oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, dziekan WEiI.

 

Fot. Adam Paczkowski / Politechnika Koszalińska