Europejska akredytacja dla kierunku Energetyka
Opublikowano 29.09.2022 08:52

Z przyjemnością informujemy, że podczas niedawnego posiedzenia plenarnego Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) jednomyślnie zdecydowała o przyznaniu kierunkowi Energetyka, prowadzonemu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej na poziomie studiów I i II stopnia, europejską akredytację EUR-ACE. Akredytacja została przyznana na okres 5 lat.

Europejski certyfikat jakości EUR-ACE (European Accredited Engineer) jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na ocenianym kierunku studiów. Komisja KAUT zwróciła uwagę na silne strony Wydziału Mechanicznego, w tym na: ciekawy i nowoczesny program studiów, rozbudowaną bazę laboratoryjną oraz współpracę z otoczeniem gospodarczym.

Kierunek studiów Energetyka to drugi – po Mechanice i Budowie Maszyn – kierunek realizowany na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, który otrzymał prestiżową akredytację. Jednocześnie należy zaznaczyć, że jest to druga akredytacja przyznana przez KAUT dla tego kierunku w skali całego kraju.

Akredytacje KAUT, EUR-ACE pozwalają absolwentom certyfikowanych kierunków studiów na uzyskanie dyplomów, które nie wymagają nostryfikacji w krajach Unii Europejskiej.

– Dyplomy te mają więc charakter międzynarodowy, a nie tylko krajowy – podkreśla prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału. – Należy również podkreślić, że jest to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia prowadzonego na naszym wydziale, który uzyskał również najwyższą kategorię A, w minionej, ministerialnej ocenie w zakresie dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna.