Doktorat za badania nad czynnikami sukcesu firm preferujących innowacje
Opublikowano 27.09.2022 11:23

Politechnika Koszalińska ma nowego doktora. Mgr Adam Czarnota, wykładowca z Wydziału Nauk Ekonomicznych naszej uczelni w poniedziałek (26 bm.), w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie obronił rozprawę doktorską z obszaru Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Komisja doktorska podjęła decyzję o wyróżnieniu przygotowanej pracy.

Doktorant jest absolwentem naszej uczelni i od 2009 r. – jej pracownikiem. Przygotowana rozprawa doktorska nosiła tytuł „Czynniki sukcesu przedsiębiorstw opartych na wiedzy” i była kontynuacją projektu naukowego, w którym uczestniczyli m.in. naukowcy Akademii Leona Koźmińskiego i Politechniki Koszalińskiej. Promotorem został prof. dr hab. Jerzy Cieślik z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie warszawskiej uczelni.

Tematem pracy były czynniki sukcesu młodych, innowacyjnych firm z terenu województwa zachodniopomorskiego. Naukowiec przeprowadził badania 12 firm z regionu działających w sektorze wysokich technologii. Okazało się, że o pozycji badanych przedsiębiorstw na rynku decyduje m.in. wykorzystanie szerokich źródeł wiedzy. – Firmy poddane badaniom najpierw intensywnie poszukiwały źródeł wiedzy. Efektem wdrożenia była natomiast działalność innowacyjna – wyjaśnia autor rozprawy doktorskiej. – Skutkiem okazały się mierzalne korzyści – także finansowe.

Recenzenci – prof. dr hab. Krystyna Poznańska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dr hab. Paweł Głodek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego – wysoko ocenili przygotowaną rozprawę. Stąd przyjęty wniosek o jej wyróżnienie.

fot. Adam Paczkowski, Politechnika Koszalińska