Nominacja dla naukowca z Wydziału Humanistycznego
Opublikowano 22.09.2022 10:50

Dr hab. Zbigniew Wawer, prof. PK został ponownie dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie. Decyzję w tej sprawie podjął prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Prof. Zbigniew Wawer, muzealnik i historyk wojskowości, specjalista od umundurowania i znaków polskich jednostek z drugiej wojny światowej, piastuje to stanowisko od 2018 r. Więcej: https://www.gov.pl/web/kultura/zbigniew-wawer-dyrektorem-muzeum-lazienki-krolewskie